Create high quality prototypes, tools, jigs and fixtures faster and more economically.

3D tisk
pro výrobu

Vytvářejte vysoce kvalitní prototypy, nástroje, přípravky
a upínače rychleji a hospodárněji.

Výrobci, kteří si chtějí udržet náskok na konkurenčním trhu, musí rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků a současně musí zvyšovat produktivitu a optimalizovat náklady.

Výhody našeho 3D tisku pro výrobu

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Zrychlení výrobní linky

Můžete rychle vytvářet nástroje, pomůcky a upínače, abyste zvýšili kvalitu a rychlost produkce.

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Rychlejší uvádění produktů na trh

Rychlé vytváření prototypů urychluje vývoj.

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Snížení množství chyb při výrobě

Zdokonalte své návrhy pomocí většího počtu zkušebních cyklů.

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Vytváření složitějších produktů

3D tisk poskytuje neuvěřitelně přesné výsledky.

Výroba budoucnosti

With 3D printing BAMA estimate a gain of 30-35% in design and prototyping work, which is huge.
Použití 3D tisku podle našeho odhadu zajistí 30 až 35% zisk v oblasti návrhů a vytváření prototypů, což je obrovský přínos.

Jean Pierre Giraud

Prezident, BAMA SAS

Výzva

Společnost BAMA, která je výrobcem farmaceutických a zdravotnických produktů, hledala způsob, jak vytvářet nové návrhy a prototypy rychleji a efektivněji.

With 3D printing BAMA estimate a gain of 30-35% in design and prototyping work, which is huge.

Řešení

Společnost Canon ve spolupráci se společností BAMA implementovala 3D tiskové řešení, které umožňuje vytvářet vysoce kvalitní prototypy efektivním způsobem.

Canon worked with BAMA to implement a 3D printing solution to enable efficient high quality prototyping.

Výhody

Společnost BAMA může nyní vytvořit tři opakování návrhu během 24 hodin místo jednoho za týden. To jí umožňuje uspokojit poptávku zákazníků a dodávat projekty rychleji a efektivněji.

BAMA can now produce three design iterations in 24 hours instead of one per week.

Vyvíjejte proces návrhu a výroby, abyste vytvářeli lepší produkty, navíc rychleji a hospodárněji.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM
Investujte do inovativních 3D tiskových nástrojů, které vám umožní navrhovat lepší produkty a snížit náklady.
  • Canon
  • ...
  • 3D tisk pro výrobu