Create better products faster with our innovative prototyping solutions.

3D tisk pro
vytváření prototypů

Vytvářejte rychleji lepší produkty pomocí
našich inovativních řešení pro vytváření prototypů.

Vytváření prototypů je stěžejní součástí procesu vývoje produktů, nicméně tradiční metody mohou být nákladné a časově náročné.

Náklady na vytváření prototypů lze omezit počtem zkušebních cyklů používaných ke zdokonalení produktů, což však může mít dopad na konečnou podobu produktu.

Výhody našeho 3D tisku pro vytváření prototypů

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Zdokonalení produktů

Rychlé vytváření prototypů umožňuje důkladně vyzkoušet vaše návrhy.

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Urychlení vývoje produktů

Rychlejší vytváření prototypů zkracuje dobu do uvedení na trh.

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Snížení nákladů na vytváření prototypů

3D tisk pomáhá snižovat celkové náklady na vytváření prototypů v porovnání s tradičními metodami.

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Vyvarování se chyb při výrobě

3D modely vám pomohou odhalit chyby při zkušební výrobě.

Rychlejší a flexibilnější přístup k návrhům produktů

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.
Velmi výrazně se zaměřujeme na optimalizaci celého hodnotového řetězce a společnost Canon nám pomohla najít řešení pro tuto výzvu.

Tor Ivar Kolpus

Finanční ředitel, FossTech AS

Výzva

Norská společnost FossTech, která se specializuje na mechatroniku, chtěla zkrátit dobu uvedení nových produktů na trh rychlejším a hospodárnějším vytvářením prototypů.

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.

Řešení

Pomohli jsme společnosti FossTech zavedením řešení pro vytváření prototypů 3D tiskem, které je navrženo tak, aby společnosti umožnilo rychleji produkovat prototypy a současně snížit náklady.

A solution designed to help the company produce prototypes faster while reducing costs.

Výhody

Rychlost a flexibilita 3D tisku umožnily společnosti FossTech nabízet zákazníkům kratší doby dodání produktů a prostor pro přizpůsobení návrhů požadavkům zákazníků. Hospodárnější vytváření prototypů také společnosti umožnilo přijímat menší úlohy, u nichž by dříve nebylo možné dosáhnout nákladové efektivnosti.

The speed and flexibility of 3D printing enabled product delivery times, and scope for customising designs.

Objevte budoucnost navrhování produktů pomocí rychlejšího a flexibilnějšího vytváření prototypů.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM
Investujte do inovativních 3D tiskových nástrojů, které vám umožní navrhovat lepší produkty a snížit náklady.
  • Canon
  • ...
  • 3D tisk pro vytváření prototypů