Iniciativy proti padělání

Společnost Canon je jednou z mnoha světových značek, které se potýkají s nelegálním paděláním svých produktů. Jedná se o podvrhy či kopie spotřebního materiálu a baterií, které se svým balením tváří jako originální produkty Canon. Společnost Canon nebere tyto kriminální aktivity na lehkou váhu a ve spolupráci s policií, celní správou a organizacemi zabývajícími se bojem proti padělkům napříč Evropou, Blízkým východem a Afrikou (EMEA) se snaží s obchodováním s padělky vypořádat.

Dále se dozvíte, jak jsou padělané produkty Canon nebezpečné, jak je lze rozpoznat a jak postupovat, máte-li podezření, že jste takovýto produkt zakoupili.

Proč se padělaným produktům Canon vyhýbat?

Nákup originálních produktů

Jak padělané produkty Canon rozpoznat

Co dělat v případě podezření na nákup padělaného produktu

Jak společnost Canon chrání zákazníky

Náš úspěch

Další zajímavé odkazy

Proč se padělaným produktům Canon vyhýbat?

Bezpečnostní rizika

Jelikož při výrobě či testování padělaných produktů Canon nebyly dodrženy striktní standardy kvality originálních výrobků Canon, mohou tyto produkty někoho zranit nebo něco poškodit. Padělané baterie se mohou přehřívat, vytéci či vybuchnout a způsobit vážná zranění nebo nevratně poškodit jiný produkt.

Více informací o nebezpečí skrytém za padělanými bateriemi naleznete na webových stránkách asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Kvalita

Padělané inkousty a tonerové kazety Canon mohou vytéci, zablokovat tiskovou hlavu tiskárny nebo zapříčinit vznik barevných šmouh a pruhů. A ve srovnání s originálními produkty tyto kazety poskytují výrazně menší kapacitu tisku. Kapacita padělaných kazet testovaných společností Canon dosahovala v porovnání s originálními kazetami jen 28 % až 69 %.

Vliv na životní prostředí

Všechny originální produkty Canon splňují evropské právní normy, jako například směrnici OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), směrnici RoHS (o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) a nařízení REACH. Jelikož složení a výrobní postupy padělaných produktů nejsou známé, budou tyto normy splňovat jen stěží, a tudíž představují velké riziko pro životní prostředí.

Přečtěte si více o činnostech společnosti Canon spojených se životním prostředím.

Propojení s organizovaným zločinem

Výroba a prodej padělaných produktů je trestný čin. Osoby zodpovědné za výrobu a prodej padělků jsou většinou napojeny na další nelegální trestné činnosti, mezi které například patří financování prodeje drog, pašování lidí či zbraní, krádeže identit, praní špinavých peněz nebo terorismus.

  Nahoru

Nákup originálních produktů

Seznam některých autorizovaných prodejců produktů Canon naleznete na stránce Kde koupit.

  Nahoru

Jak padělané produkty Canon rozpoznat

• Na všech baleních originálních inkoustových kazet*, laserových tonerů, tonerů do kopírek a baterií do fotoaparátů a videokamer Canon se nachází specifický hologram společnosti Canon. Charakteristickou vlastností tohoto hologramu je schopnost měnit barvu. Při čelním pohledu vypadá duhově zlatý, zatímco při horizontálním náklonu se jeho barva změní na tmavou, duhově zelenou. Je-li hologram padělaný, jeho barva se změní jen trochu nebo se nezmění vůbec.

(* Na evropských baleních inkoustových kazet plastového typu nebo blisterových vícenásobných baleních se tento hologram nacházet nemusí.)

Obrázek__Hologram

• Falešné hologramy jsou na padělcích často umístěny nesprávně a zdají se být poškozené či rozmazané a jejich barva nebo velikost neodpovídá.

• Loga společnosti Canon na padělaných produktech Canon mohou být rozmazaná, přičemž jejich barva, písmo nebo velikost nesedí.

Obrázek_logocanon

• Balení padělků může vypadat opětovně zabalené, znovu použité nebo vystavené neoprávněnému zásahu.

• Na padělané produkty nebo balení může ukazovat přítomnost pravopisných chyb.

Padělané produkty Speedlite byly objeveny také v prodejnách. Více informací o nich najdete zde.

Obrázky originálních a padělaných baterií Canon naleznete na webových stránkách asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Další znaky padělaných produktů

• Cena: Dejte si pozor na prodejce nabízející neobvykle nízké ceny.

• Místo nákupu: Na pozoru je třeba se mít při nákupu přes internetové aukční portály. Sice ne všechny produkty nakoupené na těchto portálech jsou padělky, avšak padělatelé je mají v oblibě kvůli rychlosti, anonymitě a celosvětovému dosahu.

  Nahoru

Co dělat v případě podezření na nákup padělaného produktu

Máte-li podezření týkající se pravosti zakoupeného spotřebního materiálu nebo baterie, obraťte se na autorizovaného prodejce Canon nebo přímo na nás prostřednictvím e-mailu ipr.info@canon-europe.com.

Nefunkční padělané produkty Canon bohužel nevyměňujeme ani neopravujeme. Můžeme však potvrdit pravost produktu, popř. vystavit písemné potvrzení, že se jedná o padělek.

  Nahoru

Jak společnost Canon chrání zákazníky

Ochrana

Název a logo Canon jsou oficiálně registrovány jako ochranné známky, přičemž celní správy více než 30 evropských, blízkovýchodních a afrických zemí umožňují formální sledování a zabavování podezřelých padělaných produktů po jejich vstupu do dané země.

Technologie

Společnost Canon využívá bezpečnostní opatření, jejichž cílem je pomoci zákazníkům rozpoznat originální produkty.

Spolupráce

Společnost Canon spolupracuje s národními a mezinárodními úřady a organizacemi, jako například s policií, celními správami nebo obchodními inspekcemi, ve snaze pomoci s rozpoznáváním padělaných produktů Canon a jejich odstraňováním z trhu.

Podpora efektivních zákonů

Společnost Canon se na oficiální úrovni snaží zvýšit povědomí o nelegálním obchodu s padělky a podílí se na veřejných debatách o prosazování duševního vlastnictví.

Společnost Canon je aktivním členem různých organizací, jako například skupiny ACG (Anti-Counterfeit Group), ICCE, REACT či programu VeRO portálu eBay.

Vzdělávání

Společnost Canon zajišťuje školení a vzdělávací semináře, které jsou určené pracovníkům policie, celní správy a státních úřadů a jejichž cílem je pomáhat těmto institucím s identifikací padělaných produktů Canon. Společnost Canon rovněž vyvinula ruční detektor umožňující úřadům padělané produkty snadněji rozpoznat.

Obrázek_Ruční_detektor

  Nahoru

Náš úspěch

Společnosti Canon se s pomocí státních úřadů povedlo zabavit padělané produkty v mnoha evropských, blízkovýchodních i afrických zemích.

V neposlední řadě pak společnost Canon od roku 2010 podnikla více než 200 vyšetřování a 660 celních razií, při nichž bylo odhaleno okolo 550 000 padělků.

  Nahoru

Další zajímavé odkazy

Níže naleznete seznam užitečných odkazů s dalšími informacemi ohledně padělání:

React – evropská síť proti padělatelům
Organizace BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy)
Skupina ACG (Anti-Counterfeit Group)
Úřad průmyslového vlastnictví
Organizace ICCE (Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa)

  Nahoru

spacer
					image

O firmě Canon

Filosofie
Canon ve světě
Iniciativy proti padělání
Informace o šedém dovozu