Bezpečnost a likvidace

Cílem společnosti Canon je podnikat zodpovědně. Jsme přesvědčeni, že inovace a technologický pokrok, jež jsou nedílnou součástí našich výrobků, by měly obohacovat životy zákazníků a současně by neměly škodit životnímu prostředí. Naše podnikání a naše značka jsou založeny na udržitelném ekonomickém růstu. Snižujeme potřebu využívat nové přírodní zdroje, bedlivě sledujeme ekonomický pokrok a rizika a respektujeme komunity, které na nás závisí.

[LOCAL] Picture_Bezpecnost_TopImage

Recyklace

Společnost Canon CZ se dlouhodobě zaměřuje ve všech oblastech své činnosti na ekologii, úspornost a udržitelnost zdrojů, se kterými hospodaří. Proto se snaží svým klientům nabídnout služby, které vedou k naplňování těchto hodnot. Téměř 70 % materiálů z recyklovaných Canon produktů se vrací zpět do výroby. Canon CZ vybudoval systémy recyklace tonerů a inkoustových kazet, které nabízí svým klientům. 

Likvidace

Stejně tak se Canon CZ značnou měrou podílí na likvidaci svých produktů. Má nastaveny procesy, zajišťující ekologickou likvidaci starých strojů a použitých spotřebních materiálů, které již dále nelze recyklovat. Vše je realizováno ve spolupráci s partnery, kteří jsou v dané oblasti profesionálové (např. společnost Asekol).

I – Spotřební materiál (tonery apod.)
II – Stroje

Domácnost – možno vrátit při koupi nového stroje u prodejce nebo odvézt do příslušného sběrného dvora.

Firma – likvidace starého stroje probíhá automaticky s nákupem stroje nového (služba je zdarma, možnost vystavení protokolu o ekologické likvidaci s uvedením výrobního čísla).

V obou případech můžete kontaktovat dispečink a domluvit se na konkrétním způsobu a postupu likvidace.

Dokumentace

Sekce obsahuje všechny potřebné dokumenty ke Canon i Océ produktům, které můžete v osobním i profesním životě potřebovat. Jsou zde uloženy například bezpečnostní listy. Pokud budete potřebovat jiné produktové dokumenty (prohlášení o shodě, eko-deklarace atd.), kontaktujte nás na e-mailu: info-cz@canon.cz.

Certifikace

Společnost Canon CZ se dlouhodobě zaměřuje ve všech oblastech své činnosti na ekologii, úspornost a udržitelnost zdrojů, se kterými hospodaří. Proto se snaží svým klientům nabídnout služby, které vedou k naplňování těchto hodnot. Téměř 70 % materiálů z recyklovaných Canon produktů se vrací zpět do výroby. Canon CZ vybudoval systémy recyklace tonerů a inkoustových kazet, které nabízí svým klientům.

[LOCAL] Picture_Bezpecnost_4_9001

Společnost Canon CZ se vyznačuje systémem řízení jakosti s certifikací ISO 9001. Systém je zaměřen na postupy kvality v rámci organizace za účelem splnění požadavků zákazníků a dalších regulačních požadavků.

[LOCAL] Picture_Bezpecnost_4_14001

Společnost Canon je od roku 2007 držitelem globální certifikace podle přísné normy ISO 14001 pro správu životního prostředí a snaží se ve všech svých závodech dosahovat neustálého zlepšování. V současnosti je certifikováno přibližně 200 závodů ve 25 zemích po celé Evropě, na Středním východě a v Africe.

[LOCAL] Picture_Bezpecnost_4_27001
Společnost Canon Europe obdržela certifikaci ISO 27001 za systém správy zabezpečení informací. Zákazníci si tak mohou být jisti, že dodržujeme nejpřísnější normy. Certifikace ISO 27001 zahrnuje všechny aspekty zabezpečení informací od krizového managementu a managementu auditu po bezpečnost klientských dat.

Zde jsou k nahlédnutí naše certifikáty. V případě potřeby jiných certifikátů či jejich verzí v angličtině prosím napište na e-mail: info-cz@canon.cz.

Udržitelnost

Cílem společnosti Canon je podnikat zodpovědně. Jsme přesvědčeni, že inovace a technologický pokrok, jež jsou nedílnou součástí našich výrobků, by měly obohacovat životy zákazníků a současně by neměly škodit životnímu prostředí. Naše podnikání a naše značka jsou založeny na udržitelném ekonomickém růstu. Snižujeme potřebu využívat nové přírodní zdroje, bedlivě sledujeme ekonomický pokrok a rizika a respektujeme komunity, které na nás závisí.