Podle průzkumu společnosti Canon je lepší komunikace se zákazníky klíčem k novým obchodním příležitostem

PRAHA, 8. března 2012 – Canon Europe zveřejnil první výsledky svého průzkumu, který probíhal mezi profesionály s odpovědností za nákup tisku. Podle nich poskytovatelé digitálních tiskových služeb nevyužívají obchodní příležitosti spojené s komunikací se zákazníky. Výsledky čtvrté studie Canon Insight Reportu s podtitulem „Komplexnější obraz“ budou představeny na veletrhu drupa 2012.

• Lepší vzdělávání nákupčích tisku by mohlo tiskárnám přinést nové obchodní příležitosti – 36 % dotázaných nákupčích neznalo tisk na vyžádání

• Více jak 70 % nákupčích vnímá tisk jako efektivní nebo více efektivní než ostatní media v rámci komunikačním mixu
• Pozitivní výhledy pro tisk – více jak 70 % nákupčích předpokládá, že se tisk stane pro jejich organizaci ještě důležitější nebo zůstane alespoň tak důležitý jako doposud

• Pouze 10 % nákupčích uvedlo jako hlavní rozhodující kritérium „nejnižší cenu“, hlavním ukazovatelem je poměr cena/výkon

Studie vychází ze 420 telefonických rozhovorů s vedoucími pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v organizacích a marketingových a kreativních agenturách z celé Evropy. Výsledky potvrzují, že tisk je v rámci marketingového mixu stále vysoce ceněn. Téměř 90 % respondentů uvedlo, že tisk je pro jejich organizaci důležitý, 15 % jej označilo za „zásadní“ a více jak 70 % předpovídá jeho vzestup nebo přinejmenším to, že zůstane na stejné úrovni.

Respondenti nicméně dali najevo, že poskytovatelé tiskových služeb dostatečně nevyužívají příležitosti pro informování svých zákazníků o možnostech digitálního tisku. Nákupčí potom nemají zcela jasno, co jim digitální tisk vlastně může přinést. Například více než třetina nákupčích neznala tisk na vyžádání, a to přestože je rychlost uvedení na trh pro marketing klíčovým faktorem při výběru mediálních kanálů. Stejně tak jedna třetina neznala rozsah pro malonákladové publikace a téměř polovina nepoužívá cílený direct mail. Tento bod podporuje i fakt, že více než polovina zákazníků na otázku o proaktivním poradenství a pomoci, odpověděla, že je poskytovatelé tiskových služeb neinformují o nových trendech a alternativách.

Respondenti jsou přesvědčeni o účinnosti tisku. 71 % se domnívá, že je stejně nebo více efektivní než ostatní média komunikačního mixu. Prokázaná účinnost tisku je uváděna jako hlavní důvod pro jeho budoucí růst. Stále častěji je tisk používán jako doplněk k podpoře online a komunikaci napříč médií. Tisk je považován za základ multikanálové komunikace a respondenti jej vnímají jako nejefektivnější způsob pro široký záběr a publicitu.

Studie také potvrdila obecně známou skutečnost, že hlavním ukazovatelem při výběru poskytovatele tiskových služeb je poměr cena/výkon. Pouze 10 % uvedlo jako hlavní kritérium při výběru nejnižší cenu a 20 % pak upřednostňuje kvalitu tisku.

Pokud jde o kvalitu služeb, které tiskárny poskytují svým zákazníkům, tak 97 % respondentů uvedlo, že jejich poskytovatelé tiskových služeb plní jejich přání v oblasti tisku. Podobné procento dotázaných je u poskytovatelů tiskových služeb spokojeno s poměrem ceny a výkonu. Pokud však vezmeme v potaz, že nákupčí nemají dostatečné povědomí o možnostech, toto kladné hodnocení je trochu zavádějící a zkreslené nedostatečnými znalostmi.

“Vidíme obrovský prostor pro tiskárny v oblasti vzdělávání zákazníků a zvýšení jejich povědomí o tisku. Především pokud jde o personalizovaný tisk na vyžádání, který může podpořit jejich značku a být efektivně využit v marketingu. Zákaznicí aktivně hledají lepší vzdělávání, chtějí kreativnější přístup a podrobné informace o tiskových inovací. Je zcela jasné, že tiskárny nevyužívají tento potenciál. Pro další růst musí se zákazníky více komunikovat a zapomenout na úroveň jejich znalostí. Tiskárny, které si více věří a aktivně se svými zákazníky komunikují, posilují vzájemné vztahy a jsou úspěšnější,” uvedl Mark Lawn, evropský marketingový ředitel pro profesionální tisková řešení, Canon Europe.

V rámci veletrhu drupa 2012 chce Canon pomoci tiskárnám získat komplexnější náhled a přispět k aktivnímu využívání investic do digitálních zařízení k nastartování obchodního růstu. Nový průzkum dokazuje, že možnosti jsou velmi široké. Canon na svém stánku (hala 8a, stánek C06-1) v rámci veletrhu drupa 2012 (3. – 16. května 2012) bude inspirovat zákazníky a pomáhat ve využívání jejich potenciálu.

Během března se uskuteční rozhovory s 30 respondenty, které poskytnou hlubší a podrobnější informace o výzvách a příležitostech zjištěných během první fáze průzkumu.

spacer
					image
Další informace
i-SENSYS LBP6680x Obrázky
i-SENSYS LBP6670dn Obrázky
i-SENSYS FAX-L170 Obrázky
i-SENSYS FAX-L150 Obrázky
Tiskové zprávy
Korporátní tiskové zprávy
Tiskové zprávy produktů pro podnikání
Tiskové zprávy produktů pro spotřebitele
Tiskové zprávy medical produktů
Informace
Fotografie produktů
Events & Promotions
Ceny produktů
Explorer News
Korporátní informace
Loga a jejich užívání
Press Centrum
Informační kanály RSS
Podnikové novinky firmy Canon
Novinky pro podniková řešení firmy Canon
Spotřebitelské novinky firmy Canon