#InfoAtWork: “Znalosti jsou nádherné!”

Společnost Canon Europe uspořádala 26. listopadu 2014 velmi úspěšnou celoevropskou konferenci Canon for Business. Podtitul Information at Work předurčil hlavní zaměření tohoto odborného setkání – snadnou a efektivní práci s dokumenty i informacemi. Konferenci v německém Düsseldorfu navštívilo více než 500 odborníků ze 13 zemí.

„Mám obrovskou radost z toho, jakým inteligentním a důvtipným způsobem připravila společnost Canon setkání vedoucích manažerů z různých segmentů i zemí. Umožní nám tak diskusi o nápadech, které ovlivňují současný stav i budoucí vývoj v oblasti správy digitálních informací. Bravo!“

Těmito slovy – a jménem společnosti Canon – zahájil konferenci generální ředitel Information Management Business Development, jedné z předních firem v oblasti datových analýz. Zdůraznil také témata, která jsou v dnešní době plné radikálních změn nejdůležitější – správné vyhodnocování dat, informací i znalostí a využití výsledků pro potřeby konkrétní firmy. To jsou předpoklady pro trvalou úspěšnost a ziskovost společnosti i spokojenost zaměstnanců.

Úžasné informace
David McCandless, autor bestselerů, IT novinář a návrhář, který žije v Londýně, seznámil účastníky konference se změnami v analýze dat. Oblast data science, tedy získávání znalostí z dat, je stále populárnější a ve své podstatě navazuje na principy z business intelligence. David své vystoupení podpořil množstvím interaktivní grafiky a ukázal tak, že digitální vyprávění příběhů může být pro všechny posluchače opravdu fascinujícím zážitkem.

Marc Bory, European Director Solutions & Managed Services společnosti Canon Europe, konstatoval, že „celkový objem dat zpracovávaných firmami meziročně roste o 56 procent.“ Již na první pohled jde o velmi vysoké číslo, které odpovídá zdvojnásobení objemu dat každých 18 měsíců. Společnost Canon proto nabízí řešení, která umožňují přistoupit ke správě dat – od jejich pořízení přes zpracování až po distribuci dokumentů řízených daty správným příjemcům – z jednoho místa a jednotným způsobem.

V souvislosti s obrovským nárůstem dat zdůraznil význam jejich sdílení Hans Kaashoek. Tento expert ze společnosti Strategy Partners považuje sdílení dat za opravdu velmi důležité, zejména pak s ohledem na možnosti dnešních mobilních zařízení. Ve své podstatě jsou právě chytré telefony a tablety vstupní bránou ke spolupráci a sdílení. Hans Kaashoek tvrdí, že „mobil je novým desktopem“ a odkazuje tak na změny, ke kterým došlo ve využívání informačních technologií při práci i každodenním běžném životě. Přizpůsobení sociálním trendům a sdílení dat je základním předpokladem pro přežití všech typů organizací.

Část konference mohli účastníci ovlivnit pomocí svých tabletů
Společnost Canon zapůjčila všem účastníkům konference tablet, a to s cílem upozornit na možnosti sociální komunikace jako doplňku k hlavním konferenčním událostem. Účastníci měli k dispozici speciální aplikaci, pomocí které mohli interaktivně hlasovat o odpoledních prezentacích a komunikovat s ostatními účastníky konference. Během seminářů mohli účastníci diskutovat nad praktickými ukázkami. Společným tématem těchto aktivit byla automatizace všech procesů, které se zpracováním dat souvisí – včetně klíčových postupů pro nakládání s informacemi.

Zákazníci společnosti Canon informovali o nasazení nových P2P řešení, tedy systémů „purchase to pay“, které mj. automatizují zpracování široké škály dokumentů – od objednávek až po faktury. Díky tomu, že implementacím předcházely analýzy odborníků ze společnosti Canon, bylo nasazení těchto systémů bezproblémové a velmi rychlé. Prakticky během několika desítek hodin získali zákazníci řešení, které stoprocentně odpovídá jejich požadavkům. A to bez ohledu na to, v jakém segmentu tito zákazníci působí.

„Bylo to doslova fantastické. K bezproblémovému nasazení řešení značky Canon jsme potřebovali jen několik dní,“ uvedl k využití P2P systémů při optimalizaci nákupních procesů Michael Bjerre Drohst, finanční ředitel dánské společnosti Creative Company. „Díky novému řešení jsme výrazně zjednodušili účetní komunikaci s desítkou tisíc našich dodavatelů. Získali jsme tak dostatek prostoru i zdrojů pro náš hlavní úkol – zavádění nových strategických nápadů do praxe.“

Podobný úspěch popsala i Erna van Laar ze společnosti Connexxion, které Canon pomohl s implementací elektronické podatelny. Holandská přepravní společnost využívá tuto podatelnu pro všechny činnosti, které souvisí s interní správou lidských zdrojů. Optimalizace všech těchto procesů trvala pouhé tři měsíce a mj. zohlednila silný důraz na bezpečnost dat a celkovou spokojenost zaměstnanců. Výsledné řešení navíc Connexxionu přináší významné finanční úspory.

Klíčovými faktory jsou inovace a odborné znalosti
Automatizace procesů úzce souvisí i se změnou přístupu k outsourcingu. Ještě v nedávné minulosti bylo hlavním důvodem k zajištění vybraných činností touto formou snížení nákladů. Dnes je situace jiná – důvodem pro outsourcing bývá maximalizace přínosů, které vyplývají z odborných technologických znalostí a inovací. Velmi trefným příměrem může být tvrzení, že automatizace procesů za využití robotů není o tom, kdo bude vítězným přepravcem, ale kdy bude konečně možné pomocí dronů dodávat zboží.

Rudolf Wolf ze společnosti WWK Lebensversicherung zaujal účastníky konference příspěvkem o tom, že automatizace procesně orientované správy dokumentů již není jen vědeckofantastickou myšlenkou. Pojišťovna WWK vygeneruje každý rok 80 miliónů stran dokumentů, které zákazníkům distribuuje v tištěné a digitální podobě. Všechny tyto dokumenty musí dorazit ke správným příjemcům a spolehlivost doručení nesmí ovlivnit ani sezónní výkyvy.

Stejné aspekty zdůraznil i Peter Paul Bos z nizozemské společnosti PostNL, která působí v oblasti poštovních služeb. S dokumenty k transakcím včetně faktur a upomínek pracuje firma nejen v jejich tištěné podobě, ale také elektronicky. PostNL využívá například chytré tiskové zprávy a informace zasílá přímo na Twitter. „Automatizovaná správa dokumentů umožňuje, aby firmy získaly nad informačními procesy úplnou kontrolu,“ potvrdil Peter Paul Bos správnost přístupu společnosti Canon. „Včetně všech dokumentů, všech informačních zdrojů, všech adresátů a všech relevantních způsobů dopravy. A samozřejmě že to platí i pro elektronickou podobu dokumentů.“

Konferenci zakončil Manuel Sánchez, European Solutions Marketing Professional společnosti Canon Europe. Ve své prezentaci seznámil účastníky s řešeními značky Canon pro správu komunikace se zákazníky a upozornil na to, že firmy musí více různých kanálů. Od tradiční papírové pošty až po sociální sítě, a to pro obchodní i marketingovou komunikaci. Manuel Sánchez také zdůraznil, že každá analýza dat by měla mít jasný cíl – nejčastěji spokojenost zákazníka. Pokud firmy na tento aspekt zapomenou, je velmi pravděpodobné, že zákazníci odejdou brzy ke konkurenci.

Další informace jsou k dispozici v informačním centru společnosti Canon na www.canon.cz/business-bytes a na sociální síti Twitter (#InfoAtWork).

spacer
					image
Tiskové zprávy
Korporátní tiskové zprávy
Tiskové zprávy produktů pro podnikání
Tiskové zprávy produktů pro spotřebitele
Tiskové zprávy medical produktů
Informace
Fotografie produktů
Events & Promotions
Ceny produktů
Explorer News
Korporátní informace
Loga a jejich užívání
Press Centrum
Informační kanály RSS
Podnikové novinky firmy Canon
Novinky pro podniková řešení firmy Canon
Spotřebitelské novinky firmy Canon