Zpráva o stavu obnovy společností Canon Inc. a Canon Group po zničujícím zemětřesení ve východním Japonsku

PRAHA, 6. dubna 2011 – Zničující zemětřesení ve východním Japonsku, které 11. března zasáhlo severovýchodní pobřeží největšího japonského ostrova Honšú, napáchalo v této oblasti obrovské škody a přineslo oběti na životech. Všichni ze společnosti Canon vyjadřují upřímnou soustrast všem postiženým touto katastrofou, jejich rodinám a blízkým. Modlí se za bezpečí všech v postižených oblastech a pevně věří v rychlý proces rekonstrukce, obnovy a uzdravení.

Bezprostředně po zemětřesení společnost Canon Inc. vytvořila tým na odstranění škod po zemětřesení v Canon Group, Earthquake Disaster Recovery Task Force (vedoucí týmu Task Force: pan Fujio Mitarai, předseda a CEO), který společným úsilím napříč skupinou Canon Group zahájil kroky na obnovení vývoje, výroby a činnosti prodejních organizací.

Přestože Canon Group utrpěla škody na budovách a výrobních zařízeních, dokonale řízené úsilí v rámci celé společnosti již umožnilo opětovné spuštění produkce v mnohých provozech společnosti Canon Inc. a společností skupiny Canon Group. Díky probíhajícím opatřením na obnovu, které jsou realizovány ve spolupráci s příslušnými divizemi, se pak očekává plné obnovení provozu všech provozoven společnosti Canon Inc. a společností skupiny Canon Group ke konci dubna.

Řada provozů a společností skupiny Canon Group v Japonsku neutrpěly žádné přímé škody v důsledku zemětřesení a jeho následků, nicméně společnosti nezbývá nic jiného než upravovat některé výrobní činnosti z důvodu výpadků elektřiny a podmínek pro zásobování surovinami, součástmi a dalším materiálem.

Níže uvádíme stav hlavních provozů skupiny Canon Group k pondělí 4. dubna.

Stav provozů a společností skupiny Canon Group

Provozy skupiny Canon Group

 • Středisko výzkumu a vývoje optických systémů, pobočka ve městě Utsunomija (Utsunomija, prefektura Točigi)Provoz obnoven 22. března (úterý) V současné době v plném provozu
 • Výrobní závod Utsunomija, pobočka ve městě Utsunomija (Utsunomija, prefektura Točigi) Postupné obnovení výroby od poloviny dubna
 • Výrobní závod optických produktů Utsunomija, pobočka ve městě Utsunomija (Utsunomija, prefektura Točigi) Obnovení provozu v polovině dubna s postupným obnovením výroby od stejné doby
 • Výrobní závod Toride (Toride, prefektura Ibaraki) Provoz obnoven 18. března (pátek) V současné době přerušovaná výroba
 • Výrobní závod Ami (Inašiki-gun, prefektura Ibaraki) Provoz obnoven 17. března (čtvrtek) V současné době v plném provozu

Společnosti skupiny Canon Group

 • Canon Precision Inc. (Hirosaki, prefektura Aomori) Provoz obnoven 23. března (středa) V současné době přerušovaná výroba
 • Canon Chemicals Inc.: ústředí a výrobní závod Tsukuba (Tsukuba, prefektura Ibaraki) / výrobní závod Iwama (Kasama, prefektura Ibaraki) Provoz v ústředí a výrobním závodě Tsukuba obnoven 22. března (úterý) V současné době v plném provozu Provoz ve výrobním závodě Iwama obnoven 28. března (pondělí) V současné době téměř v plném provozu
 • Fukushima Canon Inc. (Fukušima, prefektura Fukušima) Provoz obnoven 22. března (úterý) V současné době v plném provozu
 • Canon Mold Co., Ltd. (Kasama, prefektura Ibaraki) Provoz obnoven 22. března (úterý) V současné době téměř v plném provozu
 • Oita Canon Inc. (Kunisaki, prefektura Oita) Provoz obnoven 1. dubna (pátek) V současné době přerušovaná výroba
 • Nagasaki Canon Inc. (Hasami-cho, Higašisonogi-gun, prefektura Nagasaki) Provoz obnoven 30. března (středa) V současné době přerušovaná výroba
 • Canon Optron, Inc. (Yuki, prefektura Ibaraki) Postupné obnovení výroby od začátku dubna

Další faktory

 1. V závislosti na podmínkách pro zásobování surovinami, součástmi a jinými materiály může dojít k přerušení provozu v provozovnách a výrobních závodech společnosti Canon Inc. a společností Canon Group včetně výše uvedených subjektů.
 2. V oblastech, v nichž dochází k plánovaným odstávkám dodávky elektrického proudu, bude patrně ztíženo zajištění soustavného provozu.

Právní upozornění: Informace v této tiskové zprávě jsou aktuální k datu jejího vydání. Vezměte prosím na vědomí, že informace týkající se aktuální situace od 5. dubna dále podléhají změnám.

spacer
					image
Tiskové zprávy
Korporátní tiskové zprávy
Tiskové zprávy produktů pro podnikání
Tiskové zprávy produktů pro spotřebitele
Tiskové zprávy medical produktů
Informace
Fotografie produktů
Events & Promotions
Ceny produktů
Explorer News
Korporátní informace
Loga a jejich užívání
Press Centrum
Informační kanály RSS
Podnikové novinky firmy Canon
Novinky pro podniková řešení firmy Canon
Spotřebitelské novinky firmy Canon