Canon je již podesáté v řadě nejúspěšnější japonskou firmou v získávání patentů v USA

Praha, Česká republika, 30. ledna 2015 – Společnost Canon CZ s potěšením oznamuje, že jeho mateřská společnost a světový lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, Canon Inc., se opět stala nejúspěšnější japonskou firmou v získávání amerických patentů pro rok 2014. V celosvětovém měřítku – podle počtu patentů, které firmy získaly za minulý rok – patří společnosti Canon třetí místo. Žebříček pravidelně sestavuje společnost IFI CLAIMS Patent Services a pořadí pro rok 2014 vychází z předběžných výsledků zveřejněných v lednu 2015.

V rámci svého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje Canon při svém přístupu k patentům vždy zohledňuje obchodní strategie i technologické a produktové trendy, které bývají v jednotlivých lokalitách odlišné. Z hlediska obchodní expanze a vytváření technologických aliancí jsou Spojené státy americké obzvláště důležitým regionem. Tato dominance souvisí mj. i s velikostí amerického trhu a velkým počtem špičkových technologických společností, které na americkém trhu působí.

Canon považuje technologie za velmi důležitou součást své firemní kultury, zejména pak s ohledem na trvalé zdokonalování vlastních produktů a služeb. Zaměřuje se jak na budování výkonných nástrojů pro vizuální svět ve svých současných klíčových obchodních oblastech, tak na probíhající výzkum a vývoj v celé řadě nových oblastí.

O zdokonalení svých technologických schopností a posílení práv k intelektuálnímu vlastnictví usiluje společnost Canon také prostřednictvím úzké spolupráce mezi technologickými divizemi a odděleními, která se zabývají ochranou vlastnických práv.

Mezi přední pětici držitelů největšího počtu patentů patří Canon již 29 let v řadě.

Následující tabulka ukazuje počet amerických patentů společnosti Canon Inc. a pořadí mezi japonskými společnostmi v letech 2005-2014.

Rok Pozice* Počet patentů
2014 1. (3.) 4,055
2013 1. (3.) 3,817
2012 1. (3.) 3,173
2011 1. (3.) 2,818
2010 1. (4.) 2,551
2009 1. (4.) 2,200
2008 1. (3.) 2,107
2007 1. (3.) 1,983
2006 1. (3.) 2,367
2005 1. (2.) 1,828


* Číslo v závorce udává pořadí značky Canon mezi firmami z celého světa

Poznámka: Počet patentů, které společnost Canon získala v roce 2014, vychází z předběžných dat společnosti IFI CLAIMS Patent Services. Údaje pro období 2005 až 2013 vycházejí z informací Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky.

spacer
					image
Tiskové zprávy
Korporátní tiskové zprávy
Tiskové zprávy produktů pro podnikání
Tiskové zprávy produktů pro spotřebitele
Tiskové zprávy medical produktů
Informace
Fotografie produktů
Events & Promotions
Ceny produktů
Explorer News
Korporátní informace
Loga a jejich užívání
Press Centrum
Informační kanály RSS
Podnikové novinky firmy Canon
Novinky pro podniková řešení firmy Canon
Spotřebitelské novinky firmy Canon