Technologie Canon přispěly k výrobě primárního zrcadla použitého v extrémně velkém teleskopu

Praha, Česká republika, 8. června 2015 – Společnost Canon CZ s potěšením oznamuje, že jeho mateřská společnost Canon Inc. byla pověřena výrobou multisegmentového primárního zrcadla o průměru 30 m, které bude součástí teleskopu TMT (Thirty Meter Telescope) poblíž vrcholu hory Mauna Kea na Havaji.

ThirtyMeterTelescope.jpg
Konceptuální obraz dokončeného TMT
(poskytla Národní astronomická observatoř Japonska)

Výstavba TMT, extrémně velkého teleskopu nové generace, byla umožněna díky spolupráci Japonska a čtyř dalších zemí. Stavební práce na teleskopu započaly v roce 2014. Dokončení je plánováno počátkem dvacátých let tohoto století. Japonsko vyrobí přibližně 30 % ze 492 segmentů (respektive 574 včetně náhradních segmentů), ze kterých bude sestaveno primární zrcadlo TMT. V rámci výroby probíhající v Japonsku zodpovídá Canon za vybroušení 26 segmentů, na kterých již začal pracovat.

Primární zrcadlo TMT bude tvořit pole 492 osmistěnných segmentů, každý s diagonálou 1,44 metrů a tloušťkou 45 mm. Tyto segmenty budou velice pečlivě sestaveny k sobě, takže mezera mezi nimi bude pouhých 2,5 mm. Takto vznikne primární zrcadlo o průměru 30 m. Výroba primárního zrcadla vyžaduje produkci 82 šestic (plus sedmý segment jako náhradní) jedinečně tvarovaných segmentů, ze kterých bude zrcadlo sestaveno. Canon zodpovídá za výrobu, při které jsou segmenty opracovávány s přesností na méně než 2 µm rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším bodem povrchu. Dosažení takové přesnosti je srovnatelné s vytvořením rovnoměrného povrchu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, kde by nebyly nerovnosti větší než 0,2 mm. Při výrobě segmentů bude Canon využívat celé řady svých optických technologií zdokonalených v průběhu dlouhé historie vývoje a výroby čoček a dutých zrcadel. Především se jedná o technologie broušení a leštění, technologie tvorby asférického povrchu a měřící technologie. Canon bude zejména používat vlastní nástroje k broušení a leštění asférických povrchů, aby měl každý segment správné zakřivení.

Canon se mimo TMT podílel také na výrobě velkého optického infračerveného teleskopu Subaru, který je rovněž umístěn na hoře Mauna Kea. Canon vyvinul a vyrobil korekční optické členy pro fotoaparát Hyper Suprime-Cam s ultraširokým polem a pevnou ohniskovou vzdáleností, který je součástí telescopu Subaru. Tímto způsobem bude Canon pokračovat ve využívání vlastních technologií při podpoře světové vědy, technologie a zkoumání přírody.

Přehled výroby segmentu pro primární zrcadlo
Segmenty, které budou použity v primárním zrcadle TMT, jsou vyráběny broušením a leštěním předního i zadního povrchu cirkulárního skleněného materiálu, který je sféricky i asféricky opracován. Po seříznutí do osmistěnu a navrtání otvorů je segment uchycen do nosné konstrukce SSA (Segment Support Assembly), což je mechanismus umožňující přesné nastavení polohy každého segmentu zrcadla.

O TMT
Teleskop TMT budovaný poblíž vrcholu hory Mauna Kea na Havaji by měl být dokončen počátkem dvacátých let tohoto století. Na projektu spolupracuje pět zemí: Japonsko, USA, Čína, Indie a Kanada. Japonsko pokryje jednu čtvrtinu celkových nákladů na stavbu TMT, což představuje částku 150 miliard jenů (zhruba 28 miliard korun). Kromě výroby multisegmentového primárního zrcadla, na kterém se Canon podílí, zodpovídá japonský tým také za výrobu skleněného materiálu k výrobě segmentů a návrh i výrobu struktury teleskopu.

TMT bude mít třináctkrát vyšší světelnou kapacitu a čtyřikrát větší rozlišení než teleskop Subaru, který již nyní slouží k pozorování na vrcholu hory Mauna Kea, kde bude stát i TMT. TMT umožní podrobné pozorování mnohem hlubšího vesmíru v rozlišení, jaké umožní rozeznat korunovou minci na vzdálenost z Prahy do Hannoveru: přibližně 400 km. Dále bude TMT při skoro všech pozorováních využívat adaptivní optiku (AO), která se adaptuje na atmosférické turbulence a bude umožňovat pořizování astronomických fotografií s vysokou viditelností.

Vědci si od pozorování prostřednictvím TMT slibují identifikaci hvězd se stářím více se blížícím vzniku vesmíru a odhalení některých tajemství galaxie. Také doufají, že objeví planety s podmínkami vhodnými pro život mimo naši sluneční soustavu.


spacer
					image
Tiskové zprávy
Korporátní tiskové zprávy
Tiskové zprávy produktů pro podnikání
Tiskové zprávy produktů pro spotřebitele
Tiskové zprávy medical produktů
Informace
Fotografie produktů
Events & Promotions
Ceny produktů
Explorer News
Korporátní informace
Loga a jejich užívání
Press Centrum
Informační kanály RSS
Podnikové novinky firmy Canon
Novinky pro podniková řešení firmy Canon
Spotřebitelské novinky firmy Canon