ISO 9001

ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality pro jakoukoli organizaci, která potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů a jeho cílem je zvýšit spokojenost zákazníků. Systém kvality se zaměřuje pouze na procesy a organizace, ale ne na kvalitu produktu.

Můžete najít odpovídající certifikát v rámci těchto seznamů:

Níže je uveden úplný výčet certifikátů ISO 9001 v držení společnosti Canon

ISO 9001 Asie arrow-red-right.png
ISO 9001 Japonsko arrow-red-right.png
ISO 9001 Evropa arrow-red-right.png
ISO 9001 USA arrow-red-right.png

Certifikáty ISO 9001 v držení subjektů společnosti Océ

spacer
					image
Business
Směrnice OEEZ
Směrnice REACH
Směrnice o bateriích
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report