Směrnice OEEZ – společnost Canon a směrnice OEEZ

Směrnice Evropské unie (EU) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (dále jen „směrnice“) je součástí národní legislativy v každém členském státu EU. Platí také v zemích EHP – v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Jejím účelem je snížit dopady elektronického odpadu na životní prostředí.

Jako výrobce elektronických produktů zajišťuje společnost Canon v souladu se směrnicí sběr a zpracování OEEZ v každé zemi EU, kde má svého národního prodejce.

Naši zákazníci mohou použitá zařízení Canon odevzdat na určeném sběrném místě nebo je vrátit na při nákupu podobného nového zařízení.

Informace pro zákazníky – EU a EHP
Symbol níže udává, že v souladu se směrnicí a národní legislativou příslušné země nesmí být produkt vyhozen do domovního odpadu.

WEE_Symbol

Produkt je nutné odevzdat na určeném místě zpětného odběru nebo autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (EEZ). Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože EEZ většinou obsahují nebezpečné látky. Zároveň svou spoluprací na správné likvidaci tohoto produktu přispějete k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Další informace
Další informace o tom, kam můžete vyřazené zařízení odevzdat k recyklaci, můžete zjistit na místním městském úřadě, na odboru životního prostředí, ze schváleného programu OEEZ nebo u společnosti zajišťující odvoz domovního odpadu.

Program recyklace tonerových kazet společnosti Canon
Společnost Canon rovněž provozuje vlastní program recyklace tonerových kazet vyhovující směrnici WEEE. Další informace naleznete na našem webu věnovaném recyklaci tonerových kazet.

Informace pro zařízení zabývající zpracováním a recyklací
V souladu s touto směrnicí poskytuje společnost Canon zařízením zabývající zpracováním a recyklací informace o různých součástech a materiálech elektrických a elektronických zařízení, které jsou v našich produktech obsaženy, včetně nebezpečných látek.

spacer
					image
Business
Směrnice REACH
Směrnice o bateriích
ISO 9001
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report