Životní prostředí – Ochrana životního prostředí a podpora zákazníků

Naše výrobky navrhujeme s ohledem na životní prostředí a často využíváme recyklované materiály. Minimalizujeme energii, které naše výrobky při provozu spotřebují, aby zákazníci šetřili zdroje, a připravujeme se na to, jak mohou být po skončení životnosti přepracovány na nové výrobky, opětovně využity nebo recyklovány. Prostřednictvím maximálně efektivního využívání zdrojů snižujeme objem nových přírodních zdrojů, které ve výrobcích potřebujeme.

Uvědomujeme si, že dvě třetiny emisí CO2 během životního cyklu výrobků souvisejí s používáním výrobků zákazníky a se surovinami a díly produkovanými dodavateli, proto stále více nabízíme služby a řešení přizpůsobené na míru, abychom zákazníkům pomohli pracovat efektivněji a účinněji. Pomáhá jim to snižovat jejich vlastní dopady na životní prostředí a přitom mohou využívat inovativní, bezpečné výrobky a šetřit peníze. Zjistěte více o našich řešeních a službách.

Výroba – použití – recyklace
U všech výrobků se řídíme životním cyklem Výrobapoužitírecyklace.

Proces Výroba – použití – recyklace společnosti Canon

V souladu s naší firemní filozofií Kyosei přijímáme odpovědnost za dopad našich činností a jejich vliv na životní prostředí. Naše ekologická charta [PDF 114 kB] popisuje klíčové kroky, které podnikáme, abychom dosáhli rovnováhy mezi udržitelným rozvojem a prosperitou, odpovědným využíváním zdrojů a snížením ekologických dopadů. Tyto kroky přispívají ke zmírnění klimatických změn.

V našich kancelářích a provozech se snažíme minimalizovat vlastní dopady přijetím standardních zásad ve všech zemích EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Zjistěte více o našich provozech.

Ocenění
Naše snahy o snižování ekologických dopadů a pomoc při zmírňování klimatických změn byly několikrát oceněny:
• Naše skóre na listině organizace Climate Counts je 66/100.
• Jsme na 29. příčce žebříčku Nejlepší zelené značky na světě 2012 společnosti Interbrand.
• Organizace Reputation Institute nás ohodnotila 9. místem ve svém seznamu společností s nejlepší pověstí na světě (2012).

Zpráva společnosti Canon o udržitelnosti pro země EMEA za rok 2013
Podívejte se na slovníček ekologických pojmů.
Přečtěte si naši ekologickou chartu [PDF 114 kB]

Zjistěte, jak společnost Canon podporuje společnost a plní své společenské povinnosti.

Zjistěte, jak společnost Canon dodržuje zákony a předpisy pro řízení organizací.

spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění