Slovníček pojmů

Uhlíkově neutrální

Recyklace (materiálů) v uzavřené smyčce

Oboustranný tisk

Nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu (FPNM)

Recyklace

Renovace

Opětovné využití

2 v 1 (2 na stranu), 4 v 1 (4 na stranu), N-up (N na stranu)

Uhlíkově neutrální

„Uhlíkově neutrální znamená, že prostřednictvím transparentního procesu výpočtu emisí, snižování těchto emisí a kompenzace zbytkových emisí se čisté množství emisí uhlíku rovná nule.“*
*Definice Odboru pro energie a klimatické změny vláda Spojeného království, říjen 2009

  Nahoru

Recyklace (materiálů) v uzavřené smyčce

Výrobky na konci životnosti jsou sbírány prostřednictvím sběrného systému společnosti Canon a v závodu Canon jsou z nich mechanickým opětovným zpracováním získány materiály, které se používají jako suroviny při výrobě nových výrobků/dílů Canon (nejen pro stejné výrobky). Tyto výrobky jsou na konci životnosti další fáze používání opět sbírány a stejným způsobem zpracovány.

  Nahoru

Oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru, známý též jako duplexní tisk.

  Nahoru

Nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu (FPNM)

Zařízení FPNM představují novou verzi původního modelu vytvořenou z nových i starších dílů. Původní zařízení se stáhne z trhu a odešle do továrny společnosti Canon, kde je rozebráno až na úroveň základních komponent. Rozebrané díly se důkladně vyčistí a kompletně otestují. Každé přestavované zařízení je následně podrobeno stejnému procesu zajištění kvality jako u nově vyráběného zařízení. Zaručujeme, že bude mít stejnou kvalitu a stejný výkon jako původní zařízení.

  Nahoru

Recyklace

Jakákoli operace opětovného zužitkování, při které jsou odpadní materiály znovu zpracovány do výrobků, materiálů nebo látek, ať pro původní nebo jiné účely, beze změny jejich materiální konfigurace. Zahrnuje opětovné zpracování organických materiálů, ale nezahrnuje opětovné zužitkování energie ani opětovné zpracování do materiálů, které budou využity jako paliva nebo pro zavážku.

  Nahoru

Renovace

Výrobky jsou vráceny do závodu Canon nebo místní provozovny Canon k renovaci, která vyžaduje nízkou úroveň práce (např. výměnu dílů pro preventivní údržbu), aby byl výrobek vrácen do vhodného stavu pro opětovný prodej nebo pronájem.

  Nahoru

Opětovné využití

Jakákoli operace, při které jsou výrobky nebo součástky, které nejsou odpadem, znovu použity pro stejný účel, pro jaký vznikly.

  Nahoru

2 v 1 (2 na stranu), 4 v 1 (4 na stranu), N-up (N na stranu)

2 v 1 (2 na stranu): Tisk dvou stránek na jednu stranu tiskového média (např. listu papíru A4).
4 v 1 (4 na stranu): Tisk čtyř stránek na jednu stranu tiskového média.
N-up (N na stranu): Tisk více stránek na jednu stranu tiskového média.

  Nahoru

spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report