ISO 14001 – Konsolidovaná certifikace ISO 14001 společnosti Canon

Skupina Canon je jednou z velmi mála organizací, které dosáhly konsolidované certifikace ISO 14001. Certifikace pokrývá všechny naše provozy na celém světě, což nás posouvá na světovou úroveň. Přibližně 200 provozů společnosti Canon ve 25 zemích v Evropě, na Středním východě a v Africe obdrželo certifikaci ISO 14001. Tato jediná kombinovaná certifikace od roku 2007 pokrývá náš systém řízení pro životní prostředí (EMS) ve více než 700 provozech Canon na celém světě.

Aby společnost Canon splnila přísné požadavky mezinárodní normy ISO 14001, musí prokázat, že zavedený systém EMS umožňuje řídit ekologické dopady našich produktů a provozů. Musíme splňovat všechny příslušné ekologické předpisy, bránit znečištění a neustále zlepšovat náš ekologický výkon.

V rámci našeho systému EMS aplikujeme ekologická kritéria na každý aspekt životního cyklu produktu, včetně návrhu, vývoje, nákupu dílů a materiálů, výroby, distribuce, používání zákazníky, sběru a recyklace. Systém EMS se vztahuje také na naše budovy a provozy. Přečtěte si více o našich činnostech týkajících se životního prostředí.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Recyklace
Provozy
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti