Výroba – Navrhování udržitelných produktů

Našim hlavním závazkem vůči životnímu prostředí je vytvářet větší hodnotu z menšího množství zdrojů. Produkty navrhujeme s ohledem na životní prostředí, takže od samotného počátku procesu tvorby produktu se snažíme zmenšovat velikost produktu, snižovat množství nových surovin a zahrnovat recyklované a obnovitelné materiály. Tyto a další naše kroky pomáhají čelit klimatickým změnám.

Například naše řada imageRUNNER ADVANCE zahrnuje recyklované plasty a bioplasty a několik z našich modelů kalkulaček je vyrobeno z plastů recyklovaných z materiálů Canon.

Společnost Canon každoročně investuje více než 8 % zisku do výzkumu a vývoje po celém světě. Díky využívání pokročilé technologie nemusíme vytvářet prototypy produktů, ale přesto dokážeme vyhodnotit a zapracovat vylepšení provedení. Vyvinuli jsme metodu k nastavení cílů pro snížení emisí CO2 ve fázi návrhu, které pokrývají každou část životního cyklu produktu, včetně výroby a používání. U řady imageRUNNER ADVANCE to vedlo k výrazným úsporám energie při používání. Navíc jsme začali zveřejňovat „uhlíkovou stopu“ pro životní cyklus některých produktů http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Dobrovolná dohoda Evropské unie

Snižování množství nebezpečných látek

Vývoj obnovitelných materiálů

Menší produkty, lehčí obaly

Evropská výroba

Dobrovolná dohoda Evropské unie

Společnost Canon podepsala v červnu 2011 dobrovolnou dohodu o zlepšování ohleduplnosti zařízení pro zpracování obrazu k životnímu prostředí. Tato samoregulační iniciativa je řízena výrobci zařízení pro zpracování obrazu a v lednu 2013 ji Evropská komise schválila jako ekvivalent závazného předpisu. Touto dobrovolnou dohodou se každý z 16 signatářů zavázal, že nejméně 90 % všech modelů zařízení pro zpracování obrazu umožňujících tisk, které budou uvedeny na trh, bude vyhovovat minimálním požadavkům na efektivitu, pokud jde o parametry TEC (typická spotřeba elektrické energie) a OM (provozní režim). Toto opatření nastavuje cíle pro zmenšení „uhlíkové stopy“ tisku a kopírování v zemích EU. Dobrovolná dohoda se zabývá aspekty používání inkoustu, toneru a papíru, a také jejich recyklací.

Dobrovolná dohoda obsahuje konkrétní závazky týkající se energie (Energy Star®), úspory papíru (ve výchozím nastavení povolen oboustranný tisk) a informací o možnostech pro spotřební materiál na konci životnosti. V rámci dobrovolné dohody výrobci také uživatele výslovně poučí o odpovědném používání papíru pro tisk.

Zjistěte více o dobrovolné dohodě EU.

  Nahoru

Snižování množství nebezpečných látek

Naše produkty navrhujeme tak, aby splňovaly veškeré příslušné právní předpisy nebo je dokonce překračovaly. Množství nebezpečných látek je na zákonné úrovni (či pod ní) stanovené směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS)nařízením REACH. V některých případech jdeme nad rámec právních požadavků a nebezpečné látky zcela eliminujeme. Kupříkladu lékařská zařízení značky Canon splňovala požadavky směrnice RoHS již od roku 2005, přestože směrnice RoHS začala pro lékařská zařízení platit až v roce 2014. Zjistěte více o našich lékařských zařízeních.

Rovněž dodržujeme program zeleného nákupu a kontrolujeme a sledujeme látky v produktech, které nakupujeme od dodavatelů. Zjistěte více o našem programu zeleného nákupu.

  Nahoru

Vývoj obnovitelných materiálů

Odhadujeme, že by tento nový plast mohl snížit emise CO2 spojené s výrobou o 20 % ve srovnání s běžnými plasty. Naše digitální tiskové stroje imagePRESS C7010VP a imagePRESS C6010 obsahují díly z bioplastu.

  Nahoru

Menší produkty, lehčí obaly

Picture_updated_orange banner_2013Snižování velikosti a hmotnosti produktů, aniž by to ovlivnilo jejich fungování, a zesilování těla přístrojů snižuje množství potřebných zdrojů a vede k tomu, že potřebujeme méně obalů nebo lehčí obaly. Kde je to možné, množství obalů snižujeme. Tyto kroky pomáhají zlepšovat vytíženost při dopravě našich produktů a snižovat emise CO2. Přečtěte si další informace o tom, jak zlepšujeme logistiku.

Například ve srovnání s modelem MP540 z roku 2008 byla řada PIXMA MG5500 uvedená v roce 2013 o 22 % lehčí, o 4 % menší a bylo na ní potřeba o 12 % méně obalů.

Hmotnost obalů některých inkoustových kazet byla snížena přibližně o 50 % a většina jich je balena v kartonu, který mohou zákazníci snadno recyklovat. Pokud jsou inkoustové kazety baleny v plastových obalech, jsou tyto obaly vyrobeny nejméně ze 70 % recyklovaných plastů.

Přečtěte si další informace o našich recyklačních aktivitách.

  Nahoru

Evropská výroba

Výroba v Evropě se historicky zaměřuje převážně na program recyklace laserových tonerových kazet v závodu Canon v Bretani a nové modely vytvořené renovací a modernizací v závodu Canon Giessen. Produkty prodávané v oblasti EMEA se vyrábí v Asii, Kanadě, Nizozemí a Německu. Veškeré globální výrobní provozy (včetně provozů společností Océ a Optopol) podléhají přímo společnosti Canon Inc.

Mezi poslední akvizice se sídlem v Evropě patří společnosti DelftDI, NT-ware, Milestone a I.R.I.S. Group. Všechny společnosti se zabývají výrobou softwaru a řešení. Tyto akvizice přispějí k naší diverzifikaci. Podpoří služby, které můžeme nabídnout našim zákazníkům, a tím se postarají o náš budoucí růst. Například akvizicí společnosti Milestone dojde k výraznému navýšení našich softwarových schopností ve sféře síťového videosledování.

  Nahoru

spacer
					image
Životní prostředí
Používání
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report