Recyklace – příspěvek do uzavřené ekonomiky z pohledu surovin (circular economy)

Abychom ušetřili přírodní zdroje, které nejsou neomezené, a přispěli ke zmírnění klimatických změn, uznáváme naši odpovědnost za opakované využití a recyklaci materiálů, náhradních dílů a komponent. Provozujeme několik různých programů, které nám umožňují opakovaně používat a recyklovat zdroje. Snižují dopady na životní prostředí a našim zákazníkům nabízí výběr z udržitelných produktů.

Seznam ekologických pojmů najdete v našem slovníčku.

Dobrovolná dohoda Evropské unie o ekologickém výkonu zařízení pro zpracování obrazu, kterou společnost Canon podepsala, zahrnuje závazky poskytovat informace o možnostech po skončení životnosti spotřebního zboží.

Kroky k recyklaci a obnovení produktů a materiálů podnikáme v mnoha oblastech.

Odpadní materiály

Tonerové lahve

Inkoustové kazety

Recyklace tonerových kazet

Nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu (FPNM)

Renovace

Konec životnosti

Odpadní materiály

Odpadní materiály ze všech produktů znovu využíváme a zpracováváme do nových produktů, abychom šetřili zdroje. Například recyklujeme plasty z vrácených zařízení do nových produktů, jako jsou zařízení imageRUNNER ADVANCE nebo kryty naší řady kalkulaček. A plastové obaly inkoustových kazet jsou nyní vyrobeny nejméně ze 70 % recyklovaných plastů.

  Nahoru

Tonerové lahve

Nemáme zaveden panevropský program pro vracení a recyklaci tonerových lahví. Informace o recyklační službě pro tonerové lahve nabízené společností Canon ve vaší zemi získáte od národního zastoupení společnosti Canon. Nebo se můžete poradit ohledně preferovaných způsobů likvidace na místním městském nebo obecním úřadu či ve společnosti zajišťující odvoz domovního odpadu. Ve většině případů lze tonerové lahve recyklovat společně s dalšími plasty, protože neobsahují nebezpečné materiály a při místní recyklaci mají menší dopad na životní prostředí.

  Nahoru

Inkoustové kazety

Recyklační program na inkoustové kazety je dostupný v 15 evropských zemích. Zjistěte, jak můžete recyklovat inkoustové kazety.

  Nahoru

Recyklace tonerových kazet

tcrp25th_logo_c

Společnost Canon byla první, která v roce 1990 zavedla program recyklace laserových tonerových kazet. Každoročně na celém světě shromáždíme kolem 20 000 tun tonerových kazet. Snížíme tak o 30 000 tun množství oxidu uhličitého a o 15 000 tun potřebu nových surovin. Přečtěte si další informace o našich 25 letech recyklování.

Tento program vyhovující směrnici WEEE je zaveden v 18 zemích Evropy. Zákazníci nám mohou použité kazety zdarma vracet. Kazety jsou pak pomocí procesu uzavřené smyčky ze 100 % znovu využity a recyklovány na nové kazety. To nám umožňuje materiály z tonerových kazet neustále znovu využívat bez zhoršení kvality plastu. Zjistěte, jak můžete recyklovat laserové tonerové kazety.

Recyklace tonerových kazet v uzavřené smyčce

  Nahoru

Nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu (FPNM)

Zařízení FPNM (která se dříve označovala jako „repasovaná“) představují novou verzi původního modelu vytvořenou z nových i starších dílů. Původní zařízení se stáhne z trhu a odešle do továrny společnosti Canon, kde je rozebráno až na úroveň základních komponent. Rozebrané díly se důkladně vyčistí a kompletně otestují. Každé přestavované zařízení je následně podrobeno stejnému procesu zajištění kvality jako u nově vyráběného zařízení. Zaručujeme, že bude mít stejnou kvalitu a stejný výkon jako původní zařízení.

Až 93 % dílů podle hmotnosti je znovu použito, čímž se šetří cenné zdroje a minimalizuje dopad na životní prostředí. Dojde ke smazání starých dat, aktualizaci softwaru, přidělení nového sériového čísla a vrácení počítadla na nulu. Tato zařízení jsou prodávána v celé Evropě, na Středním východě a v Asii.

Přečtěte si naši brožuru o modelech FPNM.

Podívejte se na naše video o modelech FPNM.

Seznamte se s definicí modelů FPNM společnosti Canon.

Stejným procesem prochází i řada zařízení Océ Premia Class včetně produkčních a velkoformátových tiskáren. Minimalizuje se tak odpad a získává možnost opakovaně použít komponenty, čímž tato zařízení získávají nový život.

  Nahoru

Renovace

Renovace je méně náročná než proces, který slouží k výrobě modelů vytvořených renovací a modernizací ve výrobním závodu. Provádějí ji naše mezinárodní prodejní organizace v jednotlivých zemích. Zařízení jsou obnovena výměnou nebo vyčištěním opotřebovaných dílů a připravena k prodeji ve stejné zemi. Přečtěte si definici renovace společnosti Canon.

  Nahoru

Konec životnosti

V Evropské unii (EU) jsou výrobci povinni umožnit odpovědnou likvidaci produktů, které uvedou na trh, na konci jejich životnosti, kdy již pro zákazníky nejsou užitečné. Tuto „rozšířenu odpovědnost výrobců“ zavádějí tři směrnice EU, aby se předcházelo vzniku odpadu a případným ekologickým dopadům nebezpečných látek, které mohou být v produktech obsaženy. Zjistěte více o směrnicích, které pokrývají odpadní elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory a obaly.

Kromě směrnic EU patří společnost Canon od roku 2011 mezi signatáře dobrovolné dohody EU o zlepšení dopadu zařízení pro zpracování obrazu na životní prostředí. Tuto dohodu schválila v roce 2013 Evropská komise a dala ji na úroveň závazných právních předpisů. Její součástí je i závazek o poskytování informací týkajících se možností spojených s koncem životnosti spotřebních materiálů.

  Nahoru

spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění