Zprávy o udržitelnosti společností Canon Europe a Canon Inc.

Regionální zprávy o udržitelnosti společnosti Canon Europe pokrývají provozy společnosti Canon v Evropě, na Středním východě a v Africe a sahají od řízení pro životní prostředí po podporu komunit.

Pro zprávu společnosti Canon o regionální udržitelnosti pro Evropu, Střední východ a Afriku za rok 2013 používáme pokyny s úrovní použití B obsažené v globální iniciativě pro podávání zpráv (GRI). Zde si můžete přečíst tabulku iniciativy GRI (pouze v angličtině).

Společnost Canon Inc., naše ústředí v Japonsku, vydává zprávy o životním prostředí od 90. let minulého století a výroční zprávy o globální udržitelnosti pro Skupinu Canon od roku 2003. Tyto zprávy pokrývají naše ekologické snahy, činy a výsledky spojené s návrhem a výrobou produktů, které snižují ekologické dopady a pomáhají našim zákazníkům šetřit energii a další zdroje. Tyto zprávy se také zabývají ekonomickým a společenským dopadem aktivity Skupiny Canon.

Zprávy o udržitelnosti společností Canon Europe a Canon Inc. jsou k dispozici ke stažení níže.

Canon EMEA Sustainability Report 2013 [PDF, 1.7 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 951 KB]
Zpráva o udržitelném rozvoji spoleènosti Canon Europe 2011–2012 [PDF, 1.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2014 [PDF, 8.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2013 [PDF, 8.2 MB]
spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění