Zprávy o udržitelnosti společností Canon Europe a Canon Inc.

Regionální zprávy o udržitelnosti společnosti Canon Europe pokrývají provozy společnosti Canon v Evropě, na Středním východě a v Africe a sahají od řízení pro životní prostředí po podporu komunit.

Společnost Canon Inc., naše ústředí v Japonsku, vydává zprávy o životním prostředí od 90. let minulého století a výroční zprávy o globální udržitelnosti pro Skupinu Canon od roku 2003. Tyto zprávy pokrývají naše ekologické snahy, činy a výsledky spojené s návrhem a výrobou výrobků, které snižují ekologické dopady a pomáhají našim zákazníkům šetřit energii a další zdroje. Tyto zprávy se také zabývají ekonomickým a společenským dopadem aktivity Skupiny Canon.

Zprávy o udržitelnosti společností Canon Europe a Canon Inc. jsou k dispozici ke stažení níže.

Zpráva o udržitelném rozvoji spoleènosti Canon Europe 2011–2012 [PDF, 1.8 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Používání
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Obchod
Zprávy o udržitelnosti