Používání – Šetření zdrojů a úspora peněz

Naši zákazníci při používání našich výrobků, služeb a řešení šetří zdroje a peníze a snižují dopady na životní prostředí. Pokud zákazníci využívají dostupné funkce, naše výrobky díky inovacím a vylepšením spotřebují méně energie a méně papíru. Tím se šetří zdroje a snižují emise oxidu uhličitého – od multifunkčních zařízení po kancelářské kalkulačky.

V rámci dobrovolné dohody Evropské unie o ekologickém výkonu zařízení pro zpracování obrazu, kterou společnost Canon podepsala, máme pevné závazky k šetření energie a papíru.

Úspora energie

Šetření zdrojů

Snižování množství oxidu uhličitého

Úspora času

Úspora energie

Převážná většina produktů Canon splňuje podmínky programu Energy Star®. To znamená, že jejich typická spotřeba elektřiny (TEC) patří k těm nejefektivnějším. Organizace Buyers Laboratory LLC (BLI) nám v oblasti energetické úspornosti našich zařízení udělila řadu ocenění za vynikající výsledky, například v zimě 2014 jsme získali ocenění pro nejlepší řadu multifunkčních zařízení pro formát A4 na tento rok. Další informace naleznete zde.

Mnoho produktů Canon také nese označení dobrovolného programu Blue Angel (Der Blaue Engel), který funguje v Německu. Platí to pro standardní konfigurace zařízení. S konkrétními požadavky vám může poradit místní národní pobočka společnosti Canon.

Energii šetří také technologie On-Demand Fixing (fixace toneru na papír) společnosti Canon. Naše řada imageRUNNER ADVANCE využívá speciální fixační vrstvu a keramické tepelné těleso, které začne hřát okamžitě, takže umožňuje rychlejší reakci z režimu spánku, rychlé první výtisky a výrazně sníženou spotřebu energie – u některých modelů až o 80 % nižší ve srovnání s běžnými systémy fixačních válců.

Naše modely PIXMA 100% splňují podmínky programu Energy Star® a dosahují jedněch z nejnižších hodnot v režimu spánku.

Některé modely z naší řady kalkulaček fungují čistě na solární energii a další mají nastavení automatického vypnutí, aby se šetřila baterie.

  Nahoru

Šetření zdrojů

Picture_orange banner_UseNaše produkty, služby a řešení pomáhají zákazníkům mnoha způsoby šetřit zdroje. Řízené tiskové služby identifikují úspory, kterých mohou zákazníci ve svém tiskovém prostředí dosáhnout, zatímco služby společnosti Canon pro firmy jdou na rámec služeb pro správu tisku a dokumentů a zaměřují se na správu informací a médií a digitálních procesů napříč více kanály.

Papír: Funkce produktů a softwarová řešení našim zákazníkům pomáhají spravovat potřeby tisku a současně šetřit zdroje.

  • Nastavení výchozího oboustranného tisku šetří až 50 % papíru. Na základě dobrovolné dohody Evropské unie (EUVA), kterou společnost Canon podepsala, je od 1. ledna 2012 na všech zařízeních vybavených oboustranným tiskem nastaven oboustranný tisk jako výchozí způsob tisku.
  • Tisk dvou nebo více stránek na jednu stranu papíru (tisk 2 v 1, 4 v 1, N na stranu) šetří ještě více papíru. Na základě dohody EUVA je tisk „N na stranu“ standardní funkcí.
  • Nastavení černobílého tisku jako výchozího brání plýtvání inkoustem.
  • Používání bezpečného tisku (kdy je v tiskárně identifikován vlastník dokumentu) brání hromadění vyřazených tiskových úloh v tiskárně, včetně důvěrných dokumentů, a zlepšuje zabezpečení informací.
  • Ještě více papíru šetří digitální sdílení dokumentů – bez skutečného vytištění. Zjistěte více o řešeních pro dokumenty od společnosti Canon.
  • Některá zařízení Canon PIXMA jsou vybavena režimem Eco, který uživatelům ukazuje, kolik papíru, energie a CO2 ušetří při použití správných nastavení výstupu.

Řídíme se zásadami pro odpovědný nákup papíru a máme zavedenou hierarchii péče o kompletní síť distribuce papíru. Certifikované a recyklované druhy papíru se v roce 2013 podílely na naší spotřebě papíru z 86 %. Některé země navíc zákazníkům nabízí papír s nulovým dopadem na životní prostředí. Naše dodávky papíru jsou v souladu s nařízeními EU o dřevu.

Inkoust: Individuální zásobníky inkoustu u modelů PIXMA snižují plýtvání inkoustem, protože každý zásobník lze vyměnit samostatně. Modely PIXMA i některé velkoformátové tiskárny používají inkousty na bázi vody. Protože neobsahují žádná rozpouštědla, mají malé dopady na životní prostředí. Zásobníky inkoustu velkoformátových tiskáren mají také vedlejší zásobník, díky němuž je inkoust před výměnou inkoustové kazety zcela spotřebován. Hospodárný režim pro tisk vyžadující méně barev šetří v průměru kolem 20 % inkoustu.

Zjistěte více o modelech PIXMA a velkoformátových tiskárnách.

Toner: Naše laserové tonerové kazety lze plně recyklovat a neustále opakovaně využívat zdroje pro maximální efektivitu. Přečtěte si informace o našem programu recyklace laserových tonerových kazet vyhovujícím směrnici WEEE, který provozujeme v 18 evropských zemích, a o tom, jak recyklovat použité tonerové kazety. V 15 zemích rovněž provozujeme evropský program sběru inkoustových kazet.

Nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu (FPNM): Přečtěte si další informace o tom, jak společnost Canon vytváří nové modely vytvořené renovací a modernizací ve výrobním závodu, aby multifunkčním tiskárnám vdechla druhý život. 

Přečtěte si naši brožuru o modelech FPNM.

Podívejte se na naše video o modelech FPNM.

Přečtěte si o závazcích společnosti Canon vůči produktům na konci životnosti.
Seznamte se s definicí nových modelů tvořených renovací a modernizací ve výrobním závodě společnosti Canon.

  Nahoru

Snižování množství oxidu uhličitého

Efektivnější tisk, nižší spotřeba energie a přizpůsobení možností tisku znamenají méně emisí CO2. V Rakousku, Německu, Nizozemsku a Švýcarsku zašla společnost Canon ještě dále, když zákazníkům, kteří si zakoupí nebo pronajmou nové zařízení imageRUNNER ADVANCE, nabídla tisk s nulovým dopadem na životní prostředí. Nabídka zahrnuje kompenzaci všech emisí CO2 z tisku a servisu. Zjistěte více o uhlíkově neutrálním tisku společnosti Canon Rakousko.

  Nahoru

Úspora času

Díky službě elektronické údržby získají zákazníci po instalaci rychlejší opravy, protože zařízení lze spravovat na dálku. Tím se také šetří CO2 vznikající návštěvou technika.

  Nahoru

spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Recyklace
Provozy
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report