Společnost – Společensky odpovědné podnikání

Snažíme se plnit všechny firemní společenské závazky vůči všem zainteresovaným stranám. Naše filozofie Kyosei je vizí směřující k tomu, aby všichni lidé bez ohledu na rasu, politické názory, pohlaví, fyzickou schopnost, náboženství nebo kulturu společně harmonicky žili a pracovali.

K tomu patří:
• Respektování našich zákazníků
• Vedení našich zaměstnanců
• Podpora komunit tam, kde působíme
• Snižování dopadů na životní prostředí.

K zainteresovaným stranám patří investoři, nevládní organizace a zákazníci, ale také místní komunity, naši zaměstnanci a dodavatelé. Vůči každé skupině máme své závazky a pracujeme na tom, abychom splnili jejich očekávání a své povinnosti vůči nim. Zaměstnancům pomáháme pochopit jejich roli v podpoře podnikání, kdy se snažíme působit férově a eticky a současně podporovat ekonomický růst.

Spolupracujeme s organizacemi, jednotlivci a komunitami, kde působíme: pomáháme zvládat sociální a zdravotní problémy a podporujeme tvorbu bohatství a příjmů. Investujeme do regionálních a místních projektů a v komunitách, na nichž závisíme, oživujeme aktivity naší firemní společenské odpovědnosti.

Oblasti podpory
Naše sponzorství a partnerství pokrývají pět oblastí. Ty reflektují nás jako společnost zabývající se zpracováním obrazu a naši firemní filozofii.

  • Umění a kultura: například sponzorství týdnů módy v Londýně, Milánu a Paříži a Londýnského symfonického orchestru
  • Sport: v Evropě, na Středním východě a v Africe jsme dlouhodobým sponzorem fotbalu a sponzorujeme závody v krasobruslení ISU a světovou sérii atletických mítinků IAAF až do roku 2016
  • Vzdělání a věda:Nadace Canon podporuje kulturní a vědecké porozumění mezi Evropou a Japonskem
  • Humanitární: naše podpora Červeného kříže sahá od darů na odstraňování následků velkých katastrof po pomoc sociálně znevýhodněným mladým lidem

Další informace

Co je Kyosei?
Přečtěte si další informace o našich regionálních projektech.
Přečtěte si další informace o našich projektech místní podpory.
Zjistěte více o našich zásadách týkajících se pracoviště a podpoře zaměstnanců.
Zjistěte, jak společnost Canon snižuje ekologické dopady.
Zjistěte, jak společnost Canon dodržuje ekonomické a podnikatelské zákony a předpisy.
Zpráva společnosti Canon o udržitelnosti pro země EMEA za rok 2013

spacer
					image
Společnost
Regionální
Místní
Pracoviště
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report