Najděte svou ošoupanou sešívačku a „prodejte“ nám ji. Už ji nikdy nebudete potřebovat.

Canon imageRUNNER ADVANCE C3325i s ekologickým finišerem vám ji nahradí a ještě získáte 3 300 Kč zpět.

Canon imageRUNNER ADVANCE C3325i

Kde koupit

Podmínky akce „3 300 Kč zpět“

1. PROVOZOVATEL: Canon CZ s.r.o., 170 00 Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1595/14, Holešovice, IČ 61501484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30771

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Tato akce „3 300 Kč zpět“ (dále jen „akce“) je marketingovou akcí (reklamou), nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Akce je provozovatelem vyhlášena od 1.10.2015 do 31.12.2015; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky akce či akci ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek akce či jeho ukončení je účinná vyhlášením na webové stránce akce, kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla. Akce platí pouze pro prvních 1 000 účastníků.

3. MÍSTO KONÁNÍ AKCE: Vybraní prodejci, jejichž seznam naleznete zde.

4. PODMÍNKY AKCE: Účastníkem akce mohou být pouze všechny fyzické osoby a právnické osoby se sídlem v České republice, které zakoupí zařízení jedné z níže uvedených konfigurací iRAC3300 v období od 1. října 2015 do 31. prosince 2015 u vybraných prodejců, jejichž seznam naleznete zde nebo prostřednictvím přímého prodeje Canon CZ. Odevzdá-li účastník akce provozovateli akce k ekologické likvidaci sešívačku, obdrží při uhrazení celé kupní ceny zařízení konfigurace iRAC3300 slevu z kupní ceny ve výši 3 300 Kč (z ceny bez DPH). Nárok na slevu v uvedené výši lze uplatnit na každý jeden zakoupený výrobek pouze jednou, přičemž tento nárok nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě odstoupení od kupní smlouvy nevzniká nárok účastníka na vrácení sešívačky.

5. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ: Základní podmínkou pro nárok na slevu 3 300,- Kč je zakoupení minimální konfigurace iRAC 3325i, které odpovídá následující specifikaci:
Multifunkční tiskárna Canon IRAC3325i s ADF, vnitřní finišér a podstavný stolek.
Další příslušenství do minimální konfigurace nespadá.

6. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES: Provozovatel akce neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel akce může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. Více o cokies.