BUSINESS BYTES

Jak odstranit nedůvěru? Zkuste sdílet projekty!

  • Zveřejněno před 4 roky
  • 2 (min) doba potřebná k přečtení

Digitální éra změnila mezi vedoucími pracovníky naprosto vše. Marketing se stále více spoléhá na informace od zákazníků a pohybuje se v digitálním světě. Podle Gartnera tento trend do roku 2017 způsobí, že marketingoví ředitelé (CMO) budou zadávat více projektů v oblasti IT a analytiky než ředitelé pro IT (CIO). Společnost IBM však zjistila, že 70 procent marketingových šéfů se necítí být připraveno na zvýšený význam, který data a IT mají v jejich pracovním životě.


Rychlé změny v technologiích nepřinesly ovzduší spolupráce. Naopak. Dochází k „narušení spojení mezi CMO a CIO“, jak to označuje Accenture.


Jaký to má důvod? Existuje silně zakořeněná nedůvěra. CMO se domnívají, že v IT každý projekt trvá věky, zatímco pracovníci IT jsou přesvědčeni, že se na ně CMO dívá jako na pouhé poskytovatele platforem, a ne jako na aktivní partnery ke spolupráci.


Jak mohou organizace překlenout propast mezi CMO a CIO?


Jak ukazuje přiklad společnosti Adobe, řešením mohou být společné projekty. Aby lépe porozuměla svým zákazníkům, vytvořila projektový tým složený stejným dílem z pracovníků marketingu i IT. Účastníci od začátku jasně věděli, že jsou součástí nového týmu a nezastávají stejnou funkci jako dříve. Společně se zodpovídali jak CIO, tak CMO. Tato spolupráce měla jasné cíle z hlediska informací o zákaznících a harmonogram pro jejich dosažení. Po skončení projektu se členové týmu vrátili do svých dřívějších pozic.


Takováto spolupráce může být skvělým způsobem, jak získat to nejlepší z obou oblastí. Nemusíte přitom spojovat jednu funkci s druhou nebo nabírat nové pracovníky. I v takto sdílených projektech však musí existovat určité vymezení a „vlastnictví“. Bylo by nerealistické očekávat, že se dvě rozdílné funkce bezproblémově integrují bez určitého rozdělení úloh. IT má mít odpovědnost za zpracovávání dat a zásady v této oblasti a marketing se stará o zákaznické databáze.


Nikdo neříká, že překonat nedůvěru mezi CMO a CIO bude snadné. Ale pokud mají podniky opravdu využít příležitost, kterou představuje přístup k údajům od zákazníků, není jiné cesty. Ti, kdo tento způsob již vyzkoušeli, získali jasné poučení. Přistupujte k sobě se vzájemným respektem a vytvářejte společné projekty rovnocenně podporované oběma stranami a s jasně určeným vlastnictvím, aby nedocházelo ke konfliktům. Až příště začnete připravovat projekt, který vyžaduje zapojení IT i marketingu, stojí za to k němu přistupovat jako k „začátku krásného přátelství“. Ale s jasnou dělbou úloh a povinností.