BUSINESS BYTES

Další jazyk vám poskytne výhodu

A second language sets you apart

Když se naučíte další jazyk, získáte nové zkušenosti a nový úhel pohledu na svět. I ve světě obchodu je pro finanční ředitele přínosné, pokud se naučí hovořit jazykem jiného kmene. Finanční oddělení často hovoří zcela jinou řečí než kolegové z marketingu. Úzká kooperace mezi těmito odděleními je jen výjimečná – nespolupracují spolu až v 90 procentech společností.

Vztah mezi financemi a marketingem je však stále důležitější. Rozpočet marketingového oddělení často tvoří velké procento provozních nákladů společnosti. A v blízké době dále poroste – předpovídá to 26 procent marketingových odborníků. V atmosféře důvěry v růst navzdory nestabilní evropské ekonomice potřebují finanční ředitelé komunikovat s marketingovými odděleními a rozumět tomu, za co se utrácejí peníze a jaká bude návratnost investic.

Pro měření návratnosti investic je nezbytné vědět, že marketingové kampaně jsou správně spouštěny a vyhodnocovány. Pouhých 15 procent společností důsledně využívá informace o návratnosti investic při plánování. To by mělo znepokojit každého finančního ředitele, jehož cílem je optimalizovat výdaje, které přímo nevedou ke zvyšování zisků.

Ředitel marketingu dříve mohl aktivního finančního ředitele vnímat jako překážku, dnes jsou ale na nejlepší cestě stát se spojenci. Ze své pozice strategického poradce má finanční ředitel ideální možnost pomoci marketingovému oddělení porozumět číslům, nastavit postupy měření a hledat možnosti zvýšení efektivity. Podívejme se na pět způsobů, jak to udělat:

1. Poskytnutí metrik: Marketing se na výsledky své práce a spokojenost zákazníků potřebuje dívat uceleně. To ale vyžaduje hlubší pochopení řady obchodních funkcí. Pro vytváření metrik a dohlížení nad jejich uplatňováním napříč společností mají skvělé předpoklady právě zaměstnanci finančního oddělení.

2. Tvorba hlášení a hodnocení: Každý pracovník ve finančním oddělení chápe potřebu reportingu, ví, proč je zapotřebí, a ví také, jaké ukazatele a jak často je zapotřebí sledovat. Při úzké spolupráci může finanční tým pomoci marketérům lépe prezentovat jejich úspěchy a případně ospravedlnit vyšší náklady, je-li k tomu dobrý důvod.

3. Vyhledávání efektivních řešení: Důraz finančních oddělení na efektivitu a získání co nejvyššího přínosu ze stávajících aktiv je tím cennější, čím rychleji roste podíl marketingu na rozpočtech pro technologie. Zkušenosti s měřením efektivity a sdílením osvědčených postupů napříč odděleními mohou pro společnost představovat výjimečnou hodnotu.

4. Čerstvý vítr: Těsná spolupráce marketingového a finančního oddělení může společnosti pomoci ušetřit. U úspěšných společností finanční oddělení pomáhá svým marketingovým kolegům vyjednat lepší podmínky u dodavatelů.

5. Týmová spolupráce: Finanční oddělení může pro pracovníky marketingu představovat partnera do diskuze, může jim nabídnout zkušenosti s řízením i vyhodnocováním a pomoci jim dotáhnout kampaně do úspěšného konce.

Při překonávání rozdílů mezi marketingem a financemi je klíčovým prostředkem komunikace. Společnou řeč se podařilo najít v každé desáté společnosti. Právě v nich se finanční ředitelé přesvědčili o skutečné hodnotě spolupráce.