BUSINESS BYTES

Otázka pro obchodní oddělení: Jak může CIO prosadit digitální transformaci

how the CIO can champion digital transformation

Každá firma je dnes digitální firmou. Jelikož technologie dnes pronikly téměř do každé firemní činnosti, všichni vysocí řídicí pracovníci, ne pouze CIO, musí být schopni chápat, přijímat a prosazovat přínos nových technologií, které mají vliv na jejich organizaci. Aby digitální transformace byla úspěšná, vyžaduje vysokou úroveň vnitřní koordinace. Velmi často ale IT a další vysocí řídicí pracovníci mají k této problematice poněkud povolnější postoj, než by se očekávalo.

Kdo by měl v případě digitální transformace řídit celý proces? V průběhu zvyšování digitální gramotnosti je potřeba řešit nové výzvy, od bezpečnostních rizik po efektivní integraci dat. Proto je přirozené, že vedením digitální transformace by měl být pověřen CIO. Aby řízení bylo efektivní, musí být úzce spojeny cíle organizace IT a cíle firmy.

To se snadno řekne, ale hůř udělá. K veškerým firemním rozhodnutím se musí vyjadřovat ti správní lidé, protože jedině tak se zajistí, aby vše odpovídalo prioritám firmy; čím více lidí je ale do tohoto procesu zařazeno, tím více času to zabere. V případě komplexnějších struktur to znamená, že rozhodovací a zdůvodňovací postupy jsou náročnější. To vše ovšem může bránit rychlému pokroku.

Zavedení řídicích prvků, jako je zodpovědný přístup, odpovědnost vůči nadřízeným a komunikace, znamená, že u konferenčního stolu bude sedět mnohem víc lidí a všechno se tím zpomalí. Současně však CIO chce získat cenné podněty a nové myšlenky, které by bylo možné do procesu digitální transformace začlenit.

Vytvořením řídicího procesu, který kombinuje jasné odpovědnosti s flexibilitou a prostorem pro nové myšlenky, může CIO zajistit, aby řízení podporovalo úspěšnou transformaci. Tyto struktury sice někdy mohou pociťovat velkou zátěž, ale je to také jedinečná příležitost formovat transformaci způsobem, který zaručeně bude přínosem pro celou firmu. Vnitřní informační tok se jednoznačně zlepší. Je snad nějaký lepší způsob, jímž se dá zajistit, aby IT pracovalo v souladu s požadovanými cíli firmy?

Když se zajistí, aby do procesu byli zahrnuti profesionálové z různých firemních úseků, může se tím eliminovat riziko, že by se z projektů IT staly experimenty zcela odtržené od skutečných firemních operací. Dobrá struktura řízení umožňuje zpětnou vazbu týkající se činnosti IT, dodržování firemní politiky a dopadu na jednotlivé úseky firmy, čímž se zajistí, aby změna byla pro firmu přínosem a zvýšila její hodnotu.

Digitální transformace může znamenat skutečnou změnu pouze tehdy, pokud se k tomuto náročnému úkolu přistoupí formou spolupráce. CIO, který má jasnou vizi a správnou podporu, si tím může být jistý.