BUSINESS BYTES

Překážky malých firem na cestě za úspěchem

Barriers to small business success

Cíl, který jako majitelé malého podniku máte, je jasný – chcete ve své firmě zkvalitnit procesy a zároveň zákazníkům nabízet konkurenceschopné služby. Jenže malé podniky často postrádají zdroje, které větší korporace obvykle mají. Je však třeba si uvědomit, že každá velká korporace začínala v malém – co se tedy malé a střední podniky mohou naučit od velkých hráčů?

Věčně rostoucí administrativní zátěž

Neustále rostoucí hromady papírů jsou majitelům malých firem až příliš známou kulisou. Podle průzkumu společnosti Canon téměř třetina (28 procent) vlastníků malých podniků a domácích kanceláří v Evropě věnuje obecné administrativě více času, než by chtěli. Není divu, že pak 29 procent zástupců firem říká, že nevěnují dostatek času podpoře a generování nových obchodních příležitostí.

Výzvy v oblasti zdrojů IT

Ani vedoucí pracovníci velkých firem nejsou imunní vůči zátěži v podobě každodenních provozních problémů. Ředitelé IT velkých a úspěšných společností obchodovaných na burze jsou často kritizováni za to, že příliš času tráví v datovém centru a málo se věnují oblastem s přidanou hodnotou. Někteří odborníci připomínají takzvané Paretovo pravidlo, podle něhož 80 procent důsledků pramení z 20 procent příčin. Pomocí tohoto principu, známého také jako „pravidlo 80/20“, lze zjistit míru mrhání úsilím, které podnik vynakládá.

Principy v praxi

Někteří analytici z oboru tvrdí, že ředitelé IT by využívali zdroje lépe, kdyby je vyčlenili na získávání nových obchodních příležitostí, místo toho, aby je využívali na administrativu.

Vzhledem k faktu, že 49 procent vlastníků malých podniků a domácích kanceláří souhlasí, že byrokracie je pro jejich podnik výzvou, bude pro ně náročné přestat se soustředit na provoz a začít se orientovat na rozvoj podniku.

Řešením je mobilita

Spíše než se po návratu do kanceláře věnovat hoře papírů, mohou vlastníci malých podniků využívat mobilní cloudové služby, které zaměstnancům umožňují přijímat a aktualizovat informace na cestách. Digitální transformaci je však třeba provést i v ústředí firmy. Vytvářením elektronických verzí záznamů díky nové technologii tisku mohou mít zpracovávání obchodních informací plně pod kontrolou.

Administrativní problémy lze překonat tím, že se budeme učit od větších podniků, zavedením nových technologií a provedením digitální transformace. To je cesta, která vede k zásadnímu snížení času věnovanému zdlouhavým administrativním úkolům. Ve výsledku pak dojde i ke zvýšení produktivity, protože středem zájmu budou především činnosti, které přinášejí zisk.