BUSINESS BYTES

Může technologie změnit směr zdravotní péče 21. století?

Can tech change the course of 21st century healthcare?

Sektor zdravotní péče prochází přelomovým obdobím. Populace Evropské unie stárne. Aktuální předpovědi Komise EU naznačují, že do roku 2050 dojde k 72procentnímu nárůstu počtu lidí starších 65 let. Za 35 let tak budou třetinu populace tvořit osoby blížící se důchodovému věku. Dle asociace IDC Health Insights¹ se ukazuje, že ačkoli poptávka roste, prostředky a přístup ke zdravotní péči se zužují. Jak postupně vznikají nová vládní nařízení, dostávají se zdravotnické organizace pod stále větší tlak, aby byly schopny poskytovat péči navzdory nepříznivé situaci.

Integrace

Integrace poskytování zdravotní a sociální péče je mnohými považována za řešení na klíč, které má ulevit zdravotnímu systému. A má to svou logiku. Vezmeme-li v úvahu, že téměř jedna třetina starších osob v Evropě trpí chronickým onemocněním,² vše, co pomůže napravit roztříštěnost služeb, snížit duplicitu a přispět k efektivnějšímu rozdělování stále tenčících se prostředků, může být jedině dobrým nápadem. Nemocnice, které mají možnost spolupracovat s poskytovateli sociální péče, získají mnohem lepší, komplexní obraz pacienta a kromě toho ušetří čas i náklady na administrativu.

Bezproblémový kontakt mezi zdravotní a sociální péčí pro pacienty zajistí vyhodnocení všech aspektů jejich životní situace, aby mohli získat to nejvhodnější možná řešení. Patrně nejdůležitější je, že díky informacím sdíleným oběma typy služeb mohou poskytovatelé zdravotní péče konečně přejít od pouhých oprav k systému preventivní péče.

Personalizace

Vytváří se také zdravotní systém zaměřený na spotřebitele, ve kterém mohou lidé posuzovat své zkušenosti dle toho, nakolik k nim bylo přistupováno jako k samostatné lidské bytosti a nikoli dle způsobu léčby jejich nemoci. Proces personalizace zdravotní péče lze snadno sledovat. V praxi se dnes využívá již více než 97 000 mobilních zdravotnických aplikací a webových nástrojů občanských zdravotních komunit pro sdílení informací nad rámec klasického modelu lékař–pacient. Jednotlivci si mohou vybrat a využívat různé online nástroje a technologie a přizpůsobit si zdravotní péči na míru vlastním hodnotám a cílům.

V personalizovaném zdravotnickém systému již nefunguje poskytování péče na základě jediného univerzálního modelu; data jsou demokratizována a volně dostupná, aby bylo možné zvýšit informovanost pacientů. Digitální technologie slouží k propojení lidí se zdravotnickým týmem. Umožňují spotřebitelům stát se aktivními partnery v rozhodování o jejich zdraví a celkové fyzické pohodě.

Industrializace

Spolu s integrací a personalizací se poskytování zdravotní péče vyznačuje také industrializací. Probíhají změny, podobné těm, jež započaly v jiných oborech již před sto lety. Výrazně jim napomáhají technologie a lepší správa informací. Například díky zavedení elektronických předpisů se počet chyb ve srovnání s ručně psanými předpisy snížil o 50 procent. V mžiku lze elektronicky zkontrolovat, zda předpisy vyhovují požadavkům na přiměřené dávkování a zohledňují interakce s jinými léky či případné alergie pacienta a jeho klinický stav, a to díky plně funkčním elektronickým záznamům a dostupnosti údajů o pacientech. Posiluje se snaha o standardizaci rolí a úkolů. Cílem je zjednodušení poskytování služeb pacientům a rozdělení práce tak, aby bylo možné dosáhnout optimálního rozpočtu, a vyhnout se přitom propuštění. Všechny tyto změny slibují efektivnější zdravotní péči. Industrializace však vyžaduje zejména personalizaci pacienta a integraci služeb, aby ji bylo možné maximálně využít.

Důležitost dat

Pojivem všech těchto prvků jsou samozřejmě informace. Nemocnice shromažďují více údajů o pacientech než kdy dřív, neboť důmyslné technologie se postupně šíří z velkých zařízení do menších, lokálních. Internetové sdílení informací v podobě dokumentů, obrázků a zpráv je čím dál častější.

Sledovací systémy nebo software mohou zkrátit čekací dobu a v jakémkoli okamžiku lékaře informovat o přesné poloze jakéhokoli pacienta. Některé nemocnice používají ke sledování pacientů bezdrátové přenosné tablety. Někde slouží sledovací systémy, které pacientům po opuštění nemocnice pomáhají dodržovat následná vyšetření. Dokonce i sami pacienti si stále častěji zaznamenávají provedené zdravotnické výkony, aby měli lepší přehled o zdravotní péči, které se jim dostává. Sdílení dat a sdílené systémy pro řízení pracovních postupů pacientům nabízejí větší kontrolu a usnadňují například získání druhého názoru od dalšího lékaře, pokud nejsou spokojeni s navrhovaným postupem léčby.

Budoucnost zdravotní péče

Integrace, personalizace a industrializace jsou tři hlavní aspekty budoucích změn, které jsou zásadní pro plnění požadavků 21. století. Přesto ani s monitorováním a shromažďováním dat a konzumerizací a automatizací procesů není zdravotní péče zcela dokonalá a stále dochází k zahlcení a neefektivním činnostem. Technologie nikdy není bez problémů, ale přes všechna svá omezení významně pomáhá měnit zdravotní péči způsobem, který by byl ještě před deseti lety nemyslitelný. Nemocnice budoucnosti budou mít menší počet lůžek, menší počet lékařů, ale zajistí pacientům rychlejší návrat do domácí péče. Než však budou takové služby všude dostupné, bude ještě třeba projít velkými změnami.


¹ IDC Health Insights, Western Europe Healthcare 2013 Top 10 Predictions, dok. #HIOH01V, leden 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014