BUSINESS BYTES

CIO – Vystupte z řady nebo se ztraťte

CIOs – it’s time to step up or disappear

Někteří lidé tvrdí, že role CIO se vytrácí. V tradičním pojetí odpovídá CIO za vytváření technologické strategie a za kontrolu souvisejících výdajů v celé organizaci. Dnes to však jsou zaměstnanci na všech úrovních, kdo začíná ovlivňovat a řídit rozhodnutí v oblasti IT, přičemž i další pracovníci na úrovni CxO projevují mnohem větší zájem o investice do techniky - například ředitelé marketingu se velmi zajímají o systémy pro automatizaci kampaní.


Podle agentury Gartner se rozhodování alarmující rychlostí přesouvá ze správní rady na úroveň jednotlivých oddělení, přičemž Forrester předpovídá, že „podíl IT projektů prováděných primárně nebo výhradně odděleními IT se sníží z 55 procent v roce 2009 na 47 v roce 2015“. Při takové rychlosti se zdá, že tradiční role CIO může být skutečně ohrožena.


Analytikové IDC ale namítají, že úloha CIO je stále důležitá a pracovníci CIO, kteří se aktivně rozvíjejí, se mohou posunout na vedoucí pozice. Klíčovou částí tohoto vývoje musí být posun z čistého zaměření se na technologie směrem k výhodám, které mohou technologie přinést obchodní činnosti. Kombinace technických znalostí a strategického myšlení šéfům IT pomůže, aby se z nich nestaly postavy minulosti.


Jako příklad si uveďme přemíru informací. Spojení „Obrovské množství dat“ je v posledních letech v oboru IT častou frází, ale je skutečností, že mnoho odvětví ve všech sektorech se v datech přímo topí. CIO musí takovou příležitost využít a ukázat, jak se s narůstajícím množstvím údajů vypořádat, například díky pokročilým analytickým systémům.


CIO tak mohou maximálně využít své schopnosti tím, že nebudou pouze kopírovat dnešní obrovské a složité datové sady, ale ukážou, jak informace v nich uložené mohou pomoci firmě. CIO, kteří sami sebe vidí jako součást tohoto nového směru, se přizpůsobí a porostou stejnou rychlostí, s jakou se mění obchodní činnost jejich firmy. Přitom zjistí, že mohou navrhovat vylepšení a přesně ukázat, jak lze díky účinnému řízení informací zjednodušit pracovní postupy, zefektivnit práci a tak zlepšit výkonnost ve všech obchodních jednotkách.