BUSINESS BYTES

Vizualizace dat: Jak vyprávět příběh beze slov

Data-Visualisation-How-to-tell-a-story-without-words

Mohla by vizualizace dat poskytnout odborníkům výkonný nástroj pro efektivnější sdělování důležitých informací různým zainteresovaným stranám? Využívání informací v práci k lepší efektivitě je dobře zavedeným postupem a výkonní pracovníci nejsou v oboru diagramů a sloupcových grafů žádnými nováčky. Jak by mohly být výroční zprávy kompletní bez sloupcového grafu s ročním nárůstem zisku? Bohužel pro řadu společností je toto maximum. Ale možnosti tu jsou, a rozhodně nejsou malé. Dobrá vizualizace dat je něco, z čeho by mohla těžit všechna oddělení.

Existuje dobrý důvod, proč by měly vedoucí týmy věnovat čas získání nových dovedností v tvorbě vizualizace dat. Nástup velkých dat a nárůst množství informací znamená, že roste velikost dokumentů, například výročních zpráv. Z mnoha z nich se staly tlustospisy plné složitých pojmů a kolekcí čísel. Nikdy nebyla lepší doba pro odborníky z řad vedoucích týmů, aby přenesli informace na vyšší úroveň a prezentovali je tak, aby byly vizuálně působivé, snadno pochopitelné a především užitečné.

Jednou z překážek, kterým finanční ředitelé běžně čelí, je znázornění vztahů mezi různými faktory v podnikání. Jaký vliv mají investice společnosti do čistých technologií na komunity, ve kterých tyto společnosti působí? Jaký vliv mají změny úrovně výdajů na výzkum a vývoj na budoucí tok produktů? Jaký je vztah mezi zajištěním zdrojů na nákupy a generování zisku v různých oblastech, ve kterých společnost působí? Takové a podobně složité otázky nevyžadují složité odpovědi, ale dobře pojatou grafiku, která zapůsobí více než slova.

Není to však jen sdělení informací posluchačům zvenčí, díky kterému je umění vizualizace dat tak cennou dovedností. Řada podniků stále častěji přijímá komplexní přístup k postupům správy informací. V důsledku toho je stále více informací nutné sdělovat také uvnitř společnosti. Pokud interní zaměstnanci nerozumí datům, jež jsou jim předkládána, nikdy nebudou schopni ztotožnit se s návrhy, na kterých jsou založena.

Jaký je tedy výchozí bod pro finanční pracovníky, kteří se chtějí ve vizualizaci dat zlepšit?

Prvním krokem je uznat, že obrázky jsou stejně důležitým prvkem komunikace jako slova nebo čísla. Uživatelé, kteří vynikají ve vizualizaci, opravdu nepoužívají obrázky jako pouhý doplněk slov nebo čísel. Místo toho s nimi nakládají jako se zcela novým samostatným jazykem.

Dále platí, že by bylo příliš jednoduché přemýšlet o každé grafice pouze jako o sloupcovém grafu. Vizualizace zahrnuje celou řadu prvků, ze kterým si můžete vybrat, stejně jako ve světě slov nebo čísel. Jde o mnohem víc než jen diagramy a grafy.

Data jsou klíčová pro všechny členy vrcholového vedení a pochopení principů jejich prezentace je klíčem k jejich efektivnímu sdělení posluchačům uvnitř i mimo podnik. Nejschopnější tvůrci vizualizací vědí, že jejich cílem je vyprávět příběh. Proto se snaží vžít se do kůže svých posluchačů a nechat informace mluvit samy za sebe, aby bylo možné příběh srozumitelně předat. Zbytečně jej nekomplikují irelevantními statistikami nebo cenovými nabídkami, protože tak by mohlo dojít k odklonu od klíčového sdělení. Díky vhodné prezentaci mohou být data neuvěřitelně výkonným nástrojem – a vyprávět příběh beze slov.