BUSINESS BYTES

Digitální lidé mění pravidla hry

Digital dependents rip up the workplace rulebook

Nejprve se s digitálními technologiemi lidé oťukávali. Poté se v jejich společnosti cítili jako doma. Dnes zásluhou prudkého rozvoje digitálních technologií vyrostla generace lidí, jejichž očekávání jsou vyšší než kdy dříve. Požadují stálou možnost práce s nejrůznějšími zařízeními, která vlastní. Nastala éra digitálních závisláků.


Prozíravé společnosti dovedou pracovníky, srostlé s technologiemi, dobře využít. Jejich vlastní chápání digitálních nástrojů a technik je spíše než jako překážka vnímáno jako přínos. A dokonce vede k výrazné změně způsobu, jakým jsou přijímána rozhodnutí týkající se IT.


Tato rozhodnutí bývala obvykle ve výhradní kompetenci IT a správci IT je sdělili zbytku společnosti. Nyní však změny v této oblasti vychází „zezdola“, od zaměstnanců. Kancelářští pracovníci jsou v oblasti technologií na svých pracovištích čím dál tím aktivnější. Jejich snaha je pochopitelná, vždyť na daném místě pracují každý den a potřebují správné nástroje, aby zvládli zpracovávat narůstající množství informací.


Alarmujících 25 procent společností ale přiznalo, že jejich zaměstnanci své potřeby řeší pomocí „neoficiálních“ cloudových nástrojů a nástrojů ke sdílení informací. Společnosti totiž často neposkytují svým zaměstnancům použitelná řešení a ti si je pak nacházejí sami.


Jde o velice nebezpečný trend. Správcům IT, kteří potřebují mít kontrolu nad podnikovými technologiemi, infrastrukturou a údaji, znesnadňuje sledování činnosti zaměstnanců i zabezpečení dat a společnosti před rizikem, jež tyto technologie přinášejí. Osoby zodpovědné za rozhodování v IT oblasti tedy potřebují zajistit, že obě strany znají své povinnosti. Řešení může být jednoduché: může jít o vzdělávání zaměstnanců a vytvoření zásad, týkajících se rizik sdílení a zpřístupnění informací při využití konceptu Přineste si vlastní zařízení (BYOD).


Zaměstnavatelé mohou na problémy s neschválenou technologií reagovat už při nákupu. Vedoucí IT oddělení by místo odmítání požadavků měli se zaměstnanci otevřeně mluvit, snažit se pochopit jejich potřeby a vybírat takové technologie, které těmto potřebám vyhovují. Pokud ale tento dialog vezmete za špatný konec, může pocit marnosti dosáhnout kritického bodu s neblahými následky. 


Zaměstnavatelé a pracovníci s rozhodovací pravomocí musí na tento trend reagovat. Společnosti, které do své formální IT strategie začlení iniciativu svých zaměstnanců a zajistí tak bezpečí vlastních dat, získají konkurenční výhodu. Výsledkem bude loajální uživatelská základna a činorodější a produktivnější pracovníci.