BUSINESS BYTES

Musí mít data zastoupení ve vedení společnosti?

does-data-require-board-level-representation

Moderní zaměření firem na digitální technologie vede ke zvýšenému vlivu na rozhodovací procesy v oblasti IT. Marketingoví ředitelé jsou ve vedení běžně zastoupeni. Často dokáží získat větší podporu a více peněz na iniciativy, které podporují zlepšení zákaznické zkušenosti. Když se pustí do realizace svých digitálních projektů, často zjistí, že mezi znalostmi značek v oddělení marketingu a znalostmi IT, kterými disponuje ředitel pro IT, je vakuum. Chybí zde dovednosti. To v Evropě velmi často vede ke jmenování ředitele pro data (CDO).

Mnozí vedoucí pracovníci IT připouštějí, že se příliš zaměřují na každodenní provozní záležitosti a přímo tak vytvářejí prostor pro CDO. Čas věnovaný všednímu řízení ale znamená méně času pro strategický rozvoj podniku.

I když neexistuje žádný praktický důvod, proč by vedoucí pracovníci IT nemohli stát v čele organizačních změn společně s kolegy z marketingu, je patrné určité zdráhání. Společnost Gartner zjistila, že více než polovina (51 procent) informačních ředitelů (CIO) vyjadřuje obavy, že digitální „smršť“ je rychlejší než tempo jejich inovací, přičemž 42 procent má dojem, že nemají správné dovednosti a schopnosti na to, aby dokázali hledět do budoucnosti s důvěrou.

Jedním z možných vysvětlení je nárůst dat. I když CIO někdy mohou vyplnit mezeru mezi provozem a marketingem, nedaří se jim úplně pochopit jemnější analytické detaily. Datová věda je vysoce specializovaná dovednost a může přinést užitek, pokud ji provádí někdo se specifickými zkušenostmi a odborným vzděláním.

Nedostatek analytických dovedností je hlavní problém. Analýza, kterou provedl IT časopis Computing, ukazuje, že i když cloudové služby pro velké objemy dat používá nebo plánuje používat 26 procent firem, pouze 13 procent všech podniků zapojených do průzkumu má nezbytné znalosti k jejich používání.

K zaplnění mezer v oblasti zpracování údajů vzniklo několik iniciativ. Jednou z nich je celoregionální European Data Science Academy (EDSA), kterou vede britská Open University, a jsou do ní zapojené další akademické instituce. EDSA pomáhá uspokojovat poptávku po datových vědcích. Nicméně organizace musí maximálně využívat podnikové informace již nyní. Potřebuje tedy vaše firma svého CDO? Mohlo by jmenování ředitele pro data napomoci tomu, aby podnik dokázal rozpoznávat význam informací?

Samotné jmenování ředitele pro data neznamená, že okamžitě dojde k posunu organizační kultury. Ta může nastat, jen když podniky podpoří změnu chování v celé organizaci. Takovou změnu lze rozvíjet vytvořením datové laboratoře v rámci podniku, například v rámci změn, které provedla maloobchodní společnost Ocado, nebo vytvoření iniciativy „propojených domácností“ společnosti British Gas. Tyto samostatné subjekty jsou pro podnikatelskou komunitu důkazem o hodnotě údajů.

CIO na sebe může vzít potenciálně celou řadu povinností, které má ředitel pro data, ale potřebuje pomoc. Musí mít zástupce, jemuž může důvěřovat v oblasti správné orientace firmy na údaje. Stejně tak potřebuje manažera pro infrastrukturu, který bude pomáhat s řízením každodenních operací v oblasti IT.

Pokud chceme ve firmě ukázat hodnotu údajů, musíme začít skromně, experimentovat a nakonec získat podporu z nejvyšších míst v organizaci. Zastáncem datové vědy musí být někdo vysoce postavený, nejlépe CEO. S takovou podporou z nejvyšších míst začnou zaměstnanci celé společnosti chápat, jak mohou data vést k hlubšímu pochopení výdělečných operací a jak může firma sloužit svým zákazníkům novými a překvapivými způsoby. Nový člen ve vrcholovém vedení společnosti však nemusí být vždy tím nejlepším řešením.