BUSINESS BYTES

Zkušenosti s Internetem věcí nás obohacují

Enriching-experiences-with-IoT

U začínající technologie se to může zdát pozoruhodné, ale 9. duben 2015 byl již pátým výročím Dne internetu věcí (IoT = Internet of Things), což je celosvětová akce pro podnikatele, vedoucí firemní pracovníky i občany, během které mohou probrat nové nápady.

Průběh letošního ročníku – včetně celostátních konferencí, globálních webových diskusí a interaktivního tweetování – ukázal, jak je tento rychle se rozvíjející konceptu důležitý. Jak však společnosti a inovátoři posunují hranice s ohledem na propojené produkty a služby a jak může nová vlna IoT obohatit každodenní zkušenosti spotřebitelů?

Přípravy na Den IoT přinesly řadu nových partnerství. Společnost IBM oznámila, že v příštích pěti letech očekává výdaje ve výši 5 miliard USD na novou divizi IoT. Tato firma plánuje úzce spolupracovat se společností Weather Company a nabízet firmám předpovědi počasí v reálném čase, aby mohly činit lepší a informovanější rozhodnutí založená na kombinaci velkých dat a analytických schopností společnosti IBM a distribuce dat společností Weather Company.

Společnosti Intel a Ingenico (odborník v oblasti plateb) rovněž oznámily navázání spolupráce. Chtějí společně pracovat na využití technologií Intel a systému pro bezpečné platby Ingenico Group pro IoT s cílem vyvinout mobilní tablet, který bude podporovat platební možnosti EMV a NFC. Tato spolupráce otevře cestu pro zavedení dalších služeb pro zařízení IoT – inteligentní prodejní automaty, kiosky a digitální systémy značení.

Řada z přínosů IoT se zaměřuje na výhody pro podniky. Patří mezi ně analytické nástroje v reálném čase, které pomáhají zlepšit procesy dodavatelského řetězce a business intelligence pro lepší propojení poptávky zákazníků a zboží na skladě. Technologie IoT je však skutečně zajímavá v oblastech, kde dochází k využívání informací ke zlepšování zkušeností zákazníků.

Disney využívá své náramky MagicBand k měření pohybu davů v zábavních parcích v reálném čase. Ale představte si, že by zákazníci věděli, kdy jsou určité atrakce k dispozici nebo kdy je možné osobně se setkat s určitou postavou ze stáje Disney. Společnost FedEx zavedla síť snímačů pro sledování balíků a zlepšení procesů. Tyto informace však také poskytují zákazníkům konkrétní údaje o jejich cenném zboží.

Tyto příklady ukazují, že IoT musí poskytovat výhody jak pro podniky, tak pro jejich zákazníky. Spotřebitele odradí značky, které údaje ze snímačů využívají pouze k záznamu, monitorování, analýze a propagaci dalších nabídek. Aby bylo možné IoT plně využívat, společnosti musí věnovat stejnou pozornost také zkušenostem zákazníků i širším výhodám pro firmu.

Organizace musí své cíle měnit právě teď. Společnost Intel uvádí, že do roku 2020 bude propojeno až 200 miliard zařízení, což odpovídá 26 objektům na každého člověka na Zemi. S ohledem na zlepšení zkušeností navrhuje společnost Altimeter Group pět způsobů, jak mohou společnosti snímače využívat k posílení vzájemných výhod pro značku i klienty v průběhu cesty spotřebitele:

  • • Odměna – prostřednictvím propagace, gamifikace a zábavy
  • • Informace – pro nakupování, hodnocení, monitorování a novinky
  • • Usnadnění – pro transakce, ověřování a interakci
  • • Služby – pro proaktivní a reaktivní podporu a zachování
  • • Inovace – pro podporu zpětné vazby, přizpůsobení a vývoj produktů

Sdělení pro vedoucí v digitálním věku je jednoduché: IoT poskytuje obrovské množství poznatků. Díky jejich využití ke skutečnému naslouchání zákazníkům během jejich zákaznické cesty mohou organizace vytvořit služby, které podporují angažovanost zákazníků a zlepší jejich zkušenosti.


[Reference]

IBM a Weather Company:
http://www.digitaltrends.com/home/ibm-internet-of-things-push/

Intel a Ingenico:
http://www.retailcustomerexperience.com/news/ingenico-intel-to-work-on-products-for-the-internet-of-things/

Výzkum Intel:
http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/guide-to-iot.html