BUSINESS BYTES

Evropské malé a střední podniky identifikují klíčové překážky na cestě k úspěchu

European-SMEs-identify-key-challenges-to-overcome-to-achieve-success

Prohlášení, že hospodářská situace v celé Evropě působí na malé a střední podniky neblaze, může jen stěží vyjádřit obtíže, jaké tyto podniky ve skutečnosti mají. Nicméně jejich majitelé zachovávají optimismus.

Vnější hospodářské faktory

Výzkumná firma ICM se nedávno dotazovala více než 1 200 zástupců malých podniků z celé Evropy. Z tohoto výzkumu vyplývá, že malé a střední podniky se cítí omezované ve své snaze růst, přičemž v jednotlivých regionech se situace značně liší.

Němečtí majitelé mají nejpozitivnější pohled na budoucnost, zatímco britští kolegové mají v oblasti očekávaného podnikatelského růstu smíšené pocity. Španělsko je zaměřené na růst, ale silně na něj dopadá celkový stav hospodářství - 75 procent španělských malých podniků uvádí, že širší hospodářská situace v zemi je pro ně klíčovou vnější výzvou.

V průzkumu se zvýraznil dopad ekonomických podmínek na malé firmy. I když se některé země zotavují, jiné se jen horko těžko vracejí na úroveň před ekonomickou krizí.

Řešení vnitřních podnikových problémů

Pro mnoho vlastníků malých podniků jsou vnější faktory naprosto frustrující. Jenže některé zásadní problémy může majitel firmy přímo ovlivnit.

Vlastníci malých a středních firem musí být schopni aktivně komunikovat s klienty – jedině tak zjistí jejich požadavky. Až 45 procent evropských malých firem uznává, že mezi klíčové výzvy patří identifikace nových vyhlídek podniku a retence zákazníků. Dále pak 28 procent jich uvádí, že by chtělo trávit více času poskytováním služeb zákazníkům.

Flexibilita je klíčovou vlastností malých podniků, které chtějí vydělat na hospodářském oživení. Jedním ze způsobů, který uvolní cenný čas, je omezení administrativy.

Využívání nových příležitostí

Podle výzkumu společnosti Canon je více než čtvrtina (28 procent) majitelů malých a středních firem přesvědčena, že příliš mnoho času tráví papírováním.

Potřebný čas ale mohou získat například využitím nových tiskových a cloudových technologií. Ušetřený čas pak mohou věnovat tomu, co je v podniku opravdu důležité.

Boj o rychlý návrat do fáze růstu znamená, že vlastníci malých podniků musí více času věnovat sledování požadavků svých zákazníků. Překonáním administrativních břemen mohou získat potřebnou sebedůvěru a věnovat čas službám, inovacím a růstu.