BUSINESS BYTES

Neničte. Přizpůsobte.

Flip don’t rip

Výkonní pracovníci požadují stále propracovanější zprávy o prodeji a dalších parametrech v reálném čase. Zákazníci zase chtějí bezproblémové služby, okamžité odpovědi na své dotazy, a rychle dostupné informace o svých účtech, fakturách a podpoře. Ředitelé a manažeři vyžadují informační systémy, které jsou rychlé, vysoce variabilní a přinášejí zisk. Dodavatelé technologií jsou tedy pod neustálým tlakem, aby jejich systémy sdílely a poskytovaly podniková data v reálném čase. Nezáleží na tom, o jaký obor se jedná. Souvislý tok informací se stal zásadním prvkem vedení jakéhokoli podniku a klade na starší IT systémy stále větší nároky.

Pravděpodobně neexistuje slovo, které by vzbuzovalo nezaslouženější negativní konotace než „starší“. Představuje vše, proti čemu CIO brojí. V souvislosti s takovým negativním vnímáním není překvapující, že strategie „zničit a nahradit“ je běžná. Většina CIO by se raději vrátila k tabuli a zcela nahradila existující technologie novými, pokud by tato možnost existovala. Na rozdíl od rozšíření stávajících funkcí a možností platforem spočívá přitažlivost metody „zničit a nahradit“ v tom, že vytváří dojem nového začátku s čistým štítem.

To je však mylná představa. Chuť ničit a nahrazovat stávající systémy ukazuje na nedostatek důvěry ve škálovatelnost a přizpůsobitelnost IT systémů. Příčinou je zanedbané plánování. Nová technologie obvykle slouží jako řešení aktuálního problému, nikoli jako řešení pro budoucnost. Pouze velmi málo společností kupuje technologie s ohledem na řešení situací, které mohou nastat až v budoucnosti. Strach z nepovedených upgradů nebo toho, že starší systémy nápor nových požadavků nezvládnou, v mnoha pracovnících vyvolává pocit, že jedinou možností je začít úplně od začátku.

Uvědomte si, že výměna starších systémů, pevně integrovaných do infrastruktury společnosti, není problémem pouze IT oddělení. Rozsáhlé změny mají dalekosáhlé důsledky na obsazování pracovních míst, školení a také celkovou ziskovost. Žádná organizace si nemůže dovolit kompletně obnovit své systémy vždy, když se dostane do potíží.

Podniková agilita vyžaduje schopnost měnit a přizpůsobovat systémy rychle, bezpečně a efektivně. Správná rozhodnutí ohledně technologií nespočívají pouze v řešení aktuálních problémů. Je třeba, aby nové řešení nabízelo možnosti, jak se poprat s problémy, které může přinést budoucnost.

Nejdůležitějším krokem pro CIO je začít dlouhodobě plánovat. Když ředitelé a manažeři rozhodují o tom, jak bude jejich společnost vypadat za 10 nebo 20 let, měl by být přítomný CIO, aby byl schopen IT efektivně naplánovat. Předvídání budoucnosti společnosti zahrnuje předvídání budoucnosti zákazníků a jejich požadavků, ale stejně tak důležité je naplánovat, jak tyto změny zvládnou využívané technologie.

Čelíme-li obtížím a problémům, které starší IT systémy občas přinášejí, je velmi snadné nechat se zlákat pokušením, které představuje implementace zcela nového samostatného řešení a nového začátku. Správná odpověď však spočívá v plánování dopředu a zvolení infrastruktury, která umožňuje škálovatelnost a přizpůsobení funkcí nepředvídatelným událostem. Jinými slovy: své systémy neničte, ale upravte.