BUSINESS BYTES

Vynikající zviditelnění vyžaduje vynikající nástroje

great_visibility_requires_great_tools

Inteligence. Tento termín může značit, jak chytří jste, ale v tomto případě se jím myslí něco jiného – informace, které máte k dispozici. Podobně jako vojenská inteligence může i ta finanční pomoci vyhrát válku nebo prohrát bitvu. Nikomu se nepodařilo vystoupat na vrchol, pokud ji ignoroval.

Finanční týmy vždy shromažďovaly data a analyzovaly je, pokud chtěly získat přehled o výsledcích podniku, ať už pomocí pera a papíru, nebo děrných štítků. Během posledních pěti let se však několik klíčových okolností změnilo.

Za prvé se jako nikdy dříve projevila celosvětová snížená úvěrová schopnost a pod drobnohled se dostaly detaily finančních výstupů. Každý kus inventáře, každá nesplacená faktura a každý neprodaný výrobek mohly znamenat zbytečný růst dluhů společnosti.

Za druhé – software pro business intelligence se stal dostupnějším a bylo možné vylepšit sdílení dat. Finanční týmy nyní mají příležitost využívat data nejen z vlastních systémů, mezi které patří například výplatní pásky nebo správa objednávek, ale také z jiných firemních aplikací, jako je například podnikové plánování zdrojů, prodej, dodavatelský řetězec a personální oddělení. Použití softwaru je mnohem jednodušší a data z různých zdrojů lze lépe přizpůsobit. Software také nabízí mnohem lepší vizuální prezentaci výsledků, aby na ně finanční týmy mohly rychleji reagovat.

Důležité funkce jsou mnohem lépe propojeny a data jsou aktuálnější. Několik týdnů čekání na důležitá data o prodeji nebo fakturace se zkrátilo na dny nebo dokonce hodiny. Některé podniky dokonce začaly analyzovat data v reálném čase z živých systémů pomocí analytických nástrojů.

Díky tomu získali finanční ředitelé jedinečnou pozici v rámci finanční pozice společnosti.

Vedoucí pracovník KPMG pro Severní Ameriku v oboru finanční správy Don Mailliard říká: „Věříme, že finanční ředitel se stane primárním kanálem pro nejdůležitější informace v organizaci. Jako nový vedoucí pracovník v oblasti znalostí a vědomostí může finanční ředitel pomocí firemních analytických nástrojů propojit provozní a finanční výsledky. Například ve výrobě je pro úspěch provozu zásadní řízení využití a kapacita závodu a nevyřízené záležitosti. Tyto priority jsou však také přímo provázány s očekávanými příjmy a finanční ředitel je ideální pozici k tomu, aby mohl využít nástroje business intelligence a urychlit celkový výkon podniku.“

Tento pohled je také podložen daty. Společná studie provedená organizacemi Gartner a Financial Executives International ukazuje, že 15 z 19 nejlepších podnikových procesů , které dle generálních finančních ředitelů vyžadují lepší technickou podporu, lze z velké části realizovat právě prostřednictvím nástrojů business intelligence, analytických nástrojů a technologií pro řízení výkonu.

Projekty business intelligence nejsou snadné. Vyžaduje značné úsilí přesvědčit lidi z celého podniku, aby se dohodli na podmínkách a taxonomii dat, aby bylo možné zajistit jednotný výklad výkonu – získání kontroly nad informacemi, které organizace zpracovává, je pak prvním krokem na této cestě. Finanční ředitelé nyní mají k dispozici nástroje, které jim pomohou pochopit jejich průběžně se měnící pozici a najít způsob, jak ji v případě potřeby vylepšit. Vše, co je k tomu třeba, jsou data, software a spousta pilné práce.


[Reference]
1 „Survey Analysis: CFOs Top Imperatives“ ze studie The Gartner FEI CFO technology Study, 2013
http://www.gartner.com/newsroom/id/2488616