BUSINESS BYTES

Jak efektivně řídit změny ve firmě?

how-can-a-business-manage-change-effectively

V dnešním dynamickém prostředí by podnik, který by se snažil snížit tempo změn, pravděpodobně zažil zklamání. Počínaje digitalizací směřující k mobilitě a konče tvorbou aplikací a nezadržitelnou expanzí sociálních médií, se změna stala akceptovanou součástí moderního podnikatelského prostředí. Firmy by se měly o změnu samy snažit. Bez kontinuálních změn začnou jinak stagnovat a zaostávat do té míry, že je předběhne jejich konkurence.

Změna je však náročná a zvyk je železná košile. Zkuste se zeptat toho, někoho, kdo se snažil přestat s kouřením! Oč náročnější jsou změny, které chceme zrealizovat na organizační úrovni. Musíme vzít v úvahu počet součástí společnosti, počet jednotlivých pracovníků a různá oddělení – a to nemluvíme o vnějších faktorech, jako je ekonomika nebo technické pokroky. Může jít o restrukturalizaci týmu, investice do růstu nebo získání nové zakázky – každý organizační milník je předchůdcem změn. Jak si tedy firmy mohou vlastní evoluční procesy usnadnit?

Možná to zní jako samozřejmost, ale prvním krokem organizační změny je příprava. Jinými slovy: počítejte s různými možnostmi. Pokud se má podařit vytvořit dostatečnou hybnou sílu a skutečně se připravit na jakýkoli větší posun, musí lídři podniku chápat vnější prostředí a podle toho uzpůsobit vnitřní možnosti. Čím flexibilnější je tým, tím lépe bude připraven vypořádat se s faktory mimo jeho bezprostřední kontrolu. Úspěšné postupy pro řízení změn umožňují společnosti postupovat vpřed bez otálení.

Plánování má i druhotný užitek - lidé se na změnu dokáží lépe připravit. Právě včasné zapojení pracovníků přinese později užitek, protože lidé ochotněji změní své chování, mají-li pocit, že byli součástí rozhodovacího procesu. Úspěšné strategie provádění změn zahrnují spletité pochopení osob, které změny umožní, a osob, které je stimulují. Holistická cestovní mapa slouží nejen jako užitečný nástroj pro plánování, ale také jako způsob ke sledování pokroku.

Když se v rámci úspěšného řízení změn zapojí všechny zúčastněné strany, od kterých se zároveň vyžaduje, aby se společně podílely na tvorbě úspěchu, pak takovéto řízení slouží i k podpoře teambuildingu mezi jednotlivými odděleními. Se změnami se tak ztotožní všichni zaměstnanci ve firmě. Dalším krokem je vybudování týmu pro změny, který vypracuje program změn a zajistí jeho úspěch. Pro maximální efektivitu by tento tým měl být složen z lidí napříč celou organizací a neměl by se omezovat na jednu oblast.

Zároveň je třeba vyhodnotit, zda je na podporu tohoto procesu třeba připravit dodatečné školení nebo příležitosti k rozvoji. Pokud dojde k přesunu lidí a přidělení nových úkolů, vedoucí pracovníci by měli zvážit, zda těmto zaměstnancům nabídnout školení. Vyhraďte si s manažery a supervizory dostatek času na určení zaměstnanců, kteří se se změnami obtížně vypořádávají. Připravte kurz pro nové manažery, který by jim pomohl zjistit, jak své týmy vést v průběhu změn. To je možné zajistit interně, prostřednictvím poradenské firmy nebo prostřednictvím on-line školení.

Nakonec zajistěte, aby se změny skutečně uskutečnily. Mnoho organizací zahájí proces změn, začne je realizovat, ale následně poleví, protože prioritu dostanou nové úkoly. Pokud dokážete pomocí změn a transformace zlepšit infrastrukturu informačních technologií, podnikových procesů, dostupnost, zabezpečení a ochranu údajů, hospodářský růst ve vaší firmě se zvýší.

Když vyprchá prvotní nadšení z provedených změn, je důležité nepolevit. To je totiž právě okamžik, ve kterém mnoho firem takříkajíc složí ruce do klína. Výsledkem pak je to, že ti, kdo otálejí, jsou také těmi, kdo tratí.