BUSINESS BYTES

Sami data neochráníte

How secure is your human shield?

Je běžné, že kancelářské technologie nejsou plně využité. To nejenže snižuje schopnost společnosti dosáhnout kýžené návratnosti investic, ale také zvyšuje riziko při zabezpečení informací. Samozřejmě že ve všech bezpečnostních systémech hrají velkou roli technologie, ale kolik z nás chápe roli, kterou při ochraně informací mají zaměstnanci?


Pro IT musí být bezpečí hlavní prioritou. Je nezbytné, aby důležitost bezpečnostních opatření pochopili všichni zaměstnanci. Promyšlené programy interního vzdělávání a školení zaměřené na podnikové technologie mohou zabránit škodlivým a nákladným únikům dat. Bylo by zjednodušené se domnívat, že zaměstnanci chápou, které informace jsou pro společnost důležité a proč. Ve skutečnosti tomu tak ne vždy je.


Uživatelé jsou velice důvěřiví, když si myslí, že zabezpečení leží pouze na bedrech pracovníků s rozhodovací pravomocí. Většina zaměstnanců je očividně přesvědčena, že jejich společnost přijala dostatečná opatření pro bezpečnou práci s informacemi. Výzkumy však ukazují, že mnohdy tomu tak není. Bezpečné prostředí, v němž jsou pracovníci informovaní a ostražití, je povinno zajistit IT. Zodpovědnost za prevenci narušení zabezpečení mají ovšem pracovníci napříč celou společností.


Důležitost této zásady vzrostla s rozmachem práce mimo firmu a snadným přístupem k osobním cloudovým službám. Zatímco se firemní IT rozhoduje mezi cestou Přineste si vlastní zařízení (BYOD) a lépe řiditelným modelem Vyberte si vlastní zařízení (CYOD), mnoho zaměstnanců to považuje za komplikaci a volí způsob Propašuj si vlastní zařízení (SYOD). K tomu, aby pochopili dopady svých činů, je nejlepším řešením jejich vzdělávání týkající se hodnoty informací.


Vzkaz pro osoby zodpovědné za IT je jasný. První linií obrany podnikového zabezpečení, zvláště při dnešním nepřetržitém rozvoji na poli digitálních technologií, jsou vaši zaměstnanci. Společnosti musí svým zaměstnancům naslouchat, zajišťovat jim nezbytná školení a věnovat zabezpečení zvýšenou pozornost, kterou si zaslouží.