BUSINESS BYTES

Jak využít poptávku na trhu malých a středních podniků

How-to-tap-into-the-demand-of-the-SMB-market

Pro většinu malých podniků je získání zdrojů v oblasti IT jen jedním z mnoha úkolů na předlouhém seznamu. Malé a střední firmy potřebují odborné rady specialistů, díky nimž by oblast IT přestala být přítěží a stala se podpůrným faktorem. Tyto rady by jim měli poskytovat prodejci, kteří mohou přispět překladem složitého technologického žargonu a pomoci s pořízením řešení, které bude šité na míru podle individuálních potřeb příslušné malé firmy.

Analýza chybějících dovedností

Podle nedávného průzkumu společnosti Canon více než třetina (36 procent) vlastníků malých a středních firem a domácích kanceláří uvedlo, že jim chyběly dovednosti s IT softwarem ve chvíli, kdy s podnikáním začínali. Tyto chybějící dovednosti přitom mohou vést dlouhodobým problémům. Moderní podniky závisí na technologiích – a tato závislost na IT se pravděpodobně bude jen zvyšovat.

Chytří vlastníci malých podniků budou digitální transformaci vnímat jako způsob, který povede ke zlepšení produktivity. To povede k tomu, že velký počet malých, středních a domácích podniků začne vyhledávat odbornou pomoc. Tím vzniká pro prodejce produktů možnost prezentovat svoje řešení a služby

Překonávání výzvy v podobě transformace

Někteří vlastníci malých a středních firem a domácích kanceláří mají obavy, že na rozdíl od větších podniků nemají přístup k velké specializované technologické infrastruktuře. Nicméně digitální transformace umožnila změnu v získávání zdrojů. Stejně jako větší podniky, mohou i menší podnikatelé mohou začít využívat cloudové služby a rozšiřovat své IT zdroje podle svých měnících se nároků.

Menší firmy mají tu výhodu, že mají možnost vybudovat svoji technologickou strategii od základů a mohou přímo začít využívat cloud a nakupovat služby, které potřebují.

Ve světle těchto výzev a růstu cloudových služeb musí být malé a střední firmy schopny spolupracovat s partnery, kteří jim mohou poskytovat podporu v pěti klíčových oblastech:

• Přehlednost – poskytovatelé budou muset vytvářet přesné služby šité na míru se snadno pochopitelnou platební strukturou
• Jednoduchost – malé a střední firmy chtějí problematice řízení IT věnovat méně času, ne více
• Zabezpečení – předání kontroly třetí straně by nemělo znamenat ztrátu zajištění; skuteční partneři mají integritu informací v popředí seznamu priorit
• Spolehlivost – poskytování externích služeb je dobré jen do té míry, do jaké jsou dodavatelé schopni garantovat smlouvy o úrovni služeb
• Udržitelnost – dlouhodobá partnerství jsou skvělá, ale pokud dojde ke změně okolností, malé a střední podniky musí mít možnost bezpečně a jednoduše stáhnout svá data zpět

Pokud malé a střední podniky najdou partnera, který se o těchto pět oblastí postará, budou mít vynikající výchozí pozici pro transformaci podnikových operací, navíc stráví méně času potížemi s IT a více času s činnostmi, které jim přinášejí zisk.