BUSINESS BYTES

Pokud se zpočátku nedaří, je důležité začít experimentovat

If at first you don’t succeed: the importance of embracing experimentation

Pokud se má něco pokazit, ať se to raději stane rychle! To je motto mnoha majitelů firem a řídicích pracovníků. Jakkoli moudrá může tato poučka být, za určitých okolností může firmu připravit o cenné zkušenosti a znalosti, díky kterým se dá najít správná strategie, a to zejména v IT.

Pro oddělení IT je běžné experimentovat s technologiemi, které považují za přínosné. Když novou technologii vyzkoušejí v praxi, IT manažeři dokážou zodpovědět řadu důležitých a praktických otázek, na které by jinak odpověď neznali. Které inovace budou pro provoz firmy největším přínosem? Jaké z nich povedou k nejlepším uživatelské zkušenosti? Pro zvýšení produktivity mohou být odpovědi na tyto otázky rozhodující.

Aby byl tento přístup účinný, vyžaduje čas. Nejnáročnější často bývá přesvědčit řídicí pracovníky a zaměstnance, aby podstoupili riziko a s novými technologiemi experimentovali. Řídicí pracovníci přirozeně nejsou nadšeni tím, když práci něco narušuje, a většina CEO dává přednost hladkému provozu a jistým výsledkům před experimentováním s novými procesy. Navíc když jsou zaměstnanci se stávajícími procesy spokojení, bývá těžké je přesvědčit, že změna může být přínosem.

Ačkoli takové postoje jsou pochopitelné, ve skutečnosti představují brzdu pro změny a brání inovacím v oblasti IT. Pro CIO je postoj k inovaci firmy zevnitř faktorem, který má vliv na to, jak se firma dívá na změny, protože řídicím pracovníkům i řadovým zaměstnancům předkládají nová nebo experimentální řešení.

Rozvíjejte proto vztahy s těmi, kdo mají vliv na vnitřní provoz firmy. Pokud má někdo skvělý nápad, musí pro něj napřed získat někoho ze správní rady nebo z vedoucích pracovníků. Ať už jde o cokoli, většina lidí je k novým návrhům skeptická, pokud jsou jim předloženy nečekaně.

Snažte se zapojit řadové zaměstnance do testování co nejdříve. Nejlepší způsob, jak může CIO přesvědčit svou organizaci o praktičnosti nějakého projektu, je zapojit do něj další lidi, protože pokud nedostanou možnost pochopit, o co vlastně jde, jen velmi těžko to podpoří. Když zaměstnanci budou mít k dispozici dostatek času, aby se s novou technologií seznámili ještě před tím, než bude formálně zavedena do provozu, budou si moci sami vyzkoušet její výhody. Pro CIO je to nejjednodušší způsob, jak svůj projekt prosadit, protože kladné ohlasy ze strany zaměstnanců mají mnohem větší váhu než tabulky a grafy.

Každý experiment považujte za poučení pro celou firmu. Testování nové technologie v uzavřeném prostředí nemusí odhalit všechno a o cenné poznatky byste tak mohli přijít. Jestliže každou novou technologii otestují zaměstnanci, zabere to sice víc času, ale získá se díky tomu mnohem více praktických informací o přínosu dané technologie pro organizaci a o potenciálu ke zlepšení.

Experimentování s novými technologiemi je pro firmu obrovskou příležitostí, ale přirozeně s tím souvisí i určité riziko: může se stát, že to nevyjde. V takovém případě by se IT řídicí pracovníci z toho měli poučit, vzít to sportovně a pokračovat dál. A to i tehdy, když hledání nového řešení skončí neúspěchem víckrát.


[Odkazy]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/