BUSINESS BYTES

Nadešel čas připomenout si význam CIO?

Importance-of-the-cio

Technologie je často vnímána jako chudý příbuzný ve srovnání s některými etablovanějšími vztahy v rámci podnikových linií. Zatímco finance, marketing a provoz hrdě zaujímají nejvyšší pozice, technologie možná jen paběrkují, pokud jde o nejvyšší úrovně uznání.

Často to vypadá, že osoby zodpovědné za rozhodování v oblasti IT nemají místo ve výkonné radě. Specialista na personalistiku Harvey Nash říká, že jen necelá třetina (32 %) CIO se přímo zodpovídá CEO. V důsledku toho může být pro IT lídry obtížné přispívat k podnikové strategii.

Tato patrná marginalizace CIO působí v této době zvláštně, zejména když si uvědomíme, že jsou technologie více než kdy dříve vnímány tak, že hrají zásadní úlohu v úspěšnosti podniku napříč všemi odvětvími. I dnes, když CIO požádá o rozpočet na lepší server, je to vnímáno jako náklady, a ne jako příležitost zvýšit ziskovost firmy. Ale oblast IT je nyní pro mnoho podniků hlavním střediskem zisků – proč by se s ním mělo nadále jednat jako s náklady?

Jedním z možných vysvětlení tohoto nesouladu je nárůst stínové oblasti IT, kdy zaměstnanci nepatřící do IT nakupují vlastní technická řešení na vypořádání se s podnikovými výzvami. Když pracovníci získají určitou jistotu při používání aplikací v každodenním životě, převezmou iniciativu v situacích, kdy konvenční podnikové oddělení IT pracovní postupy zdržuje. Vzestup cloudových a mobilních aplikací také znamená, že je nyní mnohem snazší, aby si pracovníci kupovali nebo využívali bezplatné služby na vyžádání pro podnikové použití, někdy i bez konzultace se CIO.

Tento obtížně zjistitelný přístup dělá technologickým šéfům vrásky. Podle analytika Vansona Bournea více než tři čtvrtiny (76 %) CIO uvádí, že oddělení v jejich podniku nyní zajišťuje a zavádí produkty bez jakéhokoli vstupu ze strany IT týmu. Odhaduje se, že celkem až čtvrtina výdajů na technologie se odehrává mimo oddělení IT. Analytická firma Gartner zase odhaduje, že CMO budou do roku 2017 utrácet za technologie více než ředitelé IT.

V důsledku této decentralizace visí nad budoucností CIO otazník. Pokud si zaměstnanci podnikových linií nakupují vlastní služby a systémy, vzniká nakonec otázka, proč by vlastně měla společnost mít pracovníka exekutivy dohlížejícího na nakupování v oblasti IT. K tomu přidejme vzestup ředitelů pro digitalizaci a data a je jasné, že tlak na CIO míří ze všech stran.

Naděje však umírá poslední.

Objevují se znamení, že podniky konečně začínají brát úlohu IT vážně. Na úrovni nejvyššího vedení podniků panuje všeobecná shoda, že IT má zásadní úlohu v transformaci podniků. Počínaje podporou produktivity podniku přes pomoc organizaci se sběrem inteligentních dat až po informace pro strategická rozhodnutí o vývoji podniku – IT má rostoucí měrou ústřední postavení.

Toto vědomí musí jít ruku v ruce s opětným ujištěním se o důležitosti pozice CIO. I přes vzestup decentralizovaného nakupování CIO zůstává vedoucím pracovníkem, který nejlépe dokáže chápat úlohu technologií v moderním podniku. CIO strávili mnoho let integrací platforem, zřizováním správy a vytvářením cestovních map pro co nejlepší využívání IT v podniku.

Tempo změn s podporou IT se nadále zrychluje, ale jedinou konstantou, přinejmenším na úrovni exekutivy, je CIO. S tím, jak digitální svět získává převahu, by podniky měly těžit ze zkušeností IT lídrů s implementováním projektů zaměřených na změnu technologií.

Společnost Gartner uvádí, že úspěšné organizace mají tendenci zvyšovat přínos techničtějších pozic zaměřených například na technologie, inovace a rizika. To je příležitost, do níž se CIO musí vložit a musí to být vidět a přijmout za tyto oblasti odpovědnost. Tím to ale nekončí.

Má-li dojít k úplnému přehodnocení jejich úlohy, musí CIO na sebe vzít větší díl odpovědnosti za svou vlastní kariéru, zejména s ohledem na to, jak je vnímá zbytek organizace. Je nejvyšší čas, aby se CIO přestali věnovat jen každodennímu provozu a dokázali, že jsou inovátory, kteří zvládnou více úkolů a dokáží stimulovat změny podniku.

Byl tedy dosažen bod zlomu. CIO musí plnit úlohu objektivních inovátorů a dokázat, že lépe než kdokoli jiný chápou jakou významnou úlohu budou mít v podnicích technologie v nadcházejících deseti letech. Pokud se ujmou inovací v oblasti IT, mohou CIO přežít a potom prospívat.[Reference]

Společnost Gartner o růstu pozice CDO:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Příklady společností, které mají CDO:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Vzestup a pád CDO:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO