BUSINESS BYTES

Je změna novým standardem?

is-change-the-new-normal

Žijeme v období neustálých změn. Prakticky vše, co v pokročilém světě známe a používáme, se mění tak rychle, že je nesmírně náročné plánovat s určitou mírou jistoty.

Rychlost změn je důsledkem společného vlivu několika faktorů – ekonomického, digitálního a sociálního. Hospodářský pokles v roce 2008 destabilizoval tradiční hospodářské modely a vedl k pádu etablovaných finančních institucí a prestižních značek.

Pomocí digitálních technologií začali podnikatelé rychle vyvíjet nové obchodní modely. Inovace založené na IT, které již dříve převrátily tradiční hierarchii v odvětví médií jako například v případě novin a hudby, se začaly šířit do dalších oborů.

Firmy jako Uber a Airbnb začaly na základě nových softwarových platforem zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní služby. Hodnota takovýchto firem prudce stoupla, i když žádná z nich nevlastnila tradiční majetek, jako je vozový park nebo globální hotelový řetězec.

Změnil se i samotný technologický průmysl. Spíše než spolupracovat s nízkým počtem dodavatelů na základě dlouhodobých outsourcingových smluv by ředitelé pro IT (CIO) mohli začít využívat vícezdrojový přístup k nakupování v oblasti IT, který by spočíval na řadě malých cloudových poskytovatelů.

Z období bouřlivého hospodářského a technologického přechodu se vynořil obchodní svět, v němž je změna novou normou. Situace je již taková, že před náhlou transformací není imunní žádné odvětví. Vedoucí pracovníci IT jsou tak pod tlakem, aby pozorněji reagovali na nové trendy a příležitosti, a to mnohem rychleji než kdy předtím.

Vyvinout strategii pro zvládání stavu neustálých změn přitom vůbec není snadné. Přední vedoucí pracovníci musí jednat pružně a zároveň se dívat přes rameno a hlídat, aby jim nové subjekty nevypálily rybník. Přitom musí hledět stále dopředu a snažit se o získání konkurenční výhody.

Vedoucí pracovníci se nesmějí zaměřovat na požadavky interního koncového uživatele, ale sledovat názory zákazníků a reagovat na ně. Uznají, že vstupujeme – jak uvádí výzkumná společnost Forrester – do věku zákazníka, v němž klienti mají vyšší očekávání, pokud jde o služby a zákaznické zkušenosti.

Z výzkumu, který společnost Forrester provedla pro Canon, vyplývá, že přední firmy již začínají chápat význam zákaznické zkušenosti jako klíčového faktoru. Padesát jedna procent čelních představitelů podniků uvádí spokojenost zákazníků jako hlavní měřítko při budování obchodního případu pro vznikající komunikační kanály a technologie, ale většina společností se domnívá, že je brzdí vnitropodnikové limity.

Šéfové firem musí vytvořit mechanismus pro zvládání stálé transformace. Forrester předpokládá, že struktury, partnerství a obchodní modely se budou dále měnit s tím, jak se firmy budou rozvíjet a růst. Má-li docházet k systematickému zlepšování zákaznické zkušenosti, společnost Forrester navrhuje, aby se vedoucí pracovníci naučili kontrolovat komplexní ekosystém partnerů, a to interně i externě.

Úspěšně provést organizaci obdobím změn bude náročný úkol. Nicméně je to zkouška, kterou nejvyšší vedení musí podstoupit. Pokud jde o digitální transformaci, džin již opustil lahev. Čelní představitelé podniků a firem se musí naučit očekávat nečekané.