BUSINESS BYTES

Přizpůsobení výuky informačnímu věku

Moving teaching into the information age

Vzdělávání se nevídaným způsobem mění. Učení je efektivní, založené na spolupráci a víc než kdy dřív šité na míru. Rychlý tok informací, který informační technologie umožňují, podněcuje vznik nového modelu učení, které se vzdaluje tradiční výuce ve třídách s lektorem a stává se agilnějším, přizpůsobitelným a flexibilnějším.

V praxi to znamená mnohem širší řadu možností, které mají studenti k dispozici. Už není nutné čekat, až se do knihovny vrátí důležitý text, protože elektronická knihovna je neustále plně vybavena. Spolupráce mezi žáky je neuvěřitelně snadná. Stačí připojení k internetu a webová kamera. Není omezena na přítomnost ve stejné části města, dokonce ani na stejné straně oceánu. Studenti mohou ke spolupráci a studiu využívat také mobilní aplikace, například WhatsApp. Jakkoli pozitivně to však zní, agilita není jedinou výhodou digitalizovaného vzdělávacího modelu budoucnosti.

Zvýšení kvality

Díky podpoře bezproblémového přístupu k obsahu pro studenty a učitele hrají technologie klíčovou roli ve změně očekávání studentů. Organizace, které přijmou takové tempo změny a nové technologie, zjistí, že díky nim mohou nabízet vyšší úroveň služeb. Cloud a přístup k datům v reálném čase poskytují učitelům kompletní přehled o jednotlivých studentech a jejich pokrocích. Učitelé se již nemusí spoléhat na často nepřesné a zjednodušené výsledky každoročních zkoušek a mohou sledovat studenty přímo při práci. Díky tomu mohou lépe rozeznat jejich silné a slabé stránky a to, jaký způsob práce kterému studentovi vyhovuje nejlépe. Tak mohou vytvářet individuální plány pro studenty šité na míru jejich konkrétním potřebám.

Optimalizace procesů

Zjednodušení administrativy vzdělávání nezní nijak průlomově, ale pro řídicí týmy je zásadní, protože umožňuje institucím vyvážit náklady. Systémy pro ukládání a archivaci, automatizaci pracovního toku, vytváření formulářů, dodržování zásad a komunikace se studenty a rodiči mohou být díky investici do správné technologie jednodušší a efektivnější. I když z krátkodobého hlediska může být odůvodnění dalších nákladů obtížné, obrovská dlouhodobá návratnost investic prokáže efektivitu použití podnikových řešení pro vzdělávací instituce pro optimalizaci jejich administrativních postupů.

Mobilita studentů

Rozšířenější přijímání mobilních řešení, streamování dat a poptávka po nepřetržitém připojení k internetu vede vzdělávací instituce k modernizaci a upgradu jejich IT infrastruktury. Na úrovni podnikových procesů je nutné postupně přejít až k vedení studentů – od jejich přijetí ke studiu až po ukončení jejich studia.

Bezpečné a efektivní řízení informací o studentech zlepšuje nejen jejich celkovou studijní zkušenost, ale také usnadňuje jejich přecházení mezi různými fakultami, změny kurzů nebo přihlášení na studijní programy jinde. Cloudové technologie jim nabízí nevídanou příležitost oddělit učení od přítomnosti ve třídě a spolupracovat s učiteli a ostatními studenty prostřednictvím různých kanálů, například sociálních médií. Dle nedávného průzkumu IDC již asi 33 procent pracovníků ve vzdělávání v západní Evropě využívá sociální média k vyučování v jejich institucích. Hromadné online kurzy (Massive Open Online Courses = MOOC) slibují rozšíření špičkového vzdělání pro každého, kdo má přístup k internetu, v mnoha případech navíc zcela zdarma.

Protože vzdělávání se neustále posunuje k učení „dle aktuálních požadavků“ a je stále více založeno na spolupráci, vzdělávací organizace musí přijít na to, jak zvládnout agilnější a rychlejší způsob nakládání s informacemi.

Je jasné, že technologie budou hrát v budoucnosti vzdělávání důležitou roli. Organizace stále hledají způsob, jak zvýšit svou konkurenceschopnost – lákáním mezinárodních studentů, komunikací s podniky ohledně zajištění financování nebo sponzorství či udržováním kontaktu s absolventy a řízení informací hraje zásadní roli v zajištění špičkového provozu v době, kdy vliv technologií stále roste. Nabízí se obrovská příležitost ke zlepšení efektivity v řadě oblastí akademické a studentské podpory, a to díky zjednodušení administrativních záležitostí a zlepšení výukového prostředí. Kvalitnější vzdělávání, méně administrativy, lepší studijní zážitek.