BUSINESS BYTES

Vložení „velké důvěry“ zpět do „velkých dat“

Putting ‘Big Trust’ back into Big Data

Každý CIOmá názor na to, jak a kdy využívat velká data k analýze minulosti, pochopení přítomnosti a předvídání budoucnosti. Řada z nich je nadšená, že může využívat informace o zákaznících k přizpůsobení jejich společného kontaktu. Skandály plynoucí ze ztrát dat, narušení bezpečnosti a nedávný „psychologický experiment“ společnosti Facebook ale způsobily, že „velká data“ jsou pro některé lidi sprostá slova.

Mnoho podniků ve výsledku považuje ochranu dat za břímě a staví se do obranné pozice. Nevidí příležitost společnosti pomoci a učinit ji proslulou svou odpovědností vůči zákazníkům, ale snaží se spíše problémy související s ochranou dat obejít. Riskují, že vinou nedostatečné komunikace budou působit nečestně. To však není pevný základ pro budování vztahů mezi zákazníky a prodejci.

Podniky by se měly zaměřit na náležité a odpovědné využívání dat, aby se vyhnuly podezření, ujistily uživatele, že informace nezneužijí, a získaly si jejich plnou důvěru. Potřebujeme zcela nový koncept pro vytvoření kultury, který tyto obavy zákazníků rozptýlí.

Vítejte v éře „velké důvěry“.

Jednou z prvních věcí, kterou si je třeba v souvislosti s ochranou dat pamatovat, je, že jde o záležitost v rámci organizace. Nelze ji považovt pouze za součást dodržování zásad, ale „velká důvěra“ by měla být integrována přímo do DNA společnosti – pamatujte na ni při každém rozhodnutí, které učiníte, a při každé interakci se zákazníky. Neexistuje nic horšího než společnost, která se chlubí svým čestným přístupem a je přistižena při prodeji informací o zákaznících marketingové společnosti, nebo dokonce při tajném sdílení takových informací s partnerskými organizacemi.

Druhá věc, na kterou je třeba pamatovat, úzce souvisí s výše uvedeným. Když už strávíte spoustu času integrací ochrany dat do své organizace a budováním její dobré pověsti, nezničte ji nedbalými postupy. Buďte velmi opatrní při každém jednání se zákazníky, kdy vaše organizace využívá shromážděné informace, a takové údaje nezneužívejte. Většina lidí vám poskytne svůj souhlas s tím, že shromažďujete určité množství informací za účelem posílení marketingových strategií, a je ochotná to akceptovat, pokud jim budete předkládat vhodné a cílené nabídky, informace a odměny. Po nákupu, který uskuteční jen jednou za deset let, například po nákupu nové pračky, ale zákazník již nechce být bombardován nabídkami dalších praček. V okamžiku prodeje jim tedy nabídněte, že nákup z vaší databáze vymažete. Díky tomu jim ušetříte rozčilování a svůj podnik ochráníte před chybami v budoucnu.

Buďte upřímní v tom, jak s daty nakládáte. Vždy přesně uveďte, jaké informace uchováváte, jaké parametry měříte a jak je využíváte. Každý, kdo u vás nakupuje, by měl mít možnost si na webu přečíst zásady ochrany dat. Kromě toho byste měli zavést mechanismus, který v případě porušení těchto zásad přiměje vaši společnost k přiznání odpovědnosti. Pokud jde o soukromí, je základním kamenem transparentní přístup. Když jej zkombinujete s odpovědností z vaší strany, můžete svým zákazníkům zajistit klidný spánek.

Konečným cílem je vytvořit efektivní databázi informací o vašich zákaznících z lidského, nikoli spotřebitelského hlediska. Zákazníci si tak mohou být jisti, že vaší společnost na jejich soukromí opravdu velmi záleží. To vyžaduje jednotný přístup během veškerého jednání se zákazníky, od webové stránky až po marketingové činnosti po prodeji, tak aby žádný styčný bod nenarušil důvěru, kterou jste vybudovali.

Klíčem k efektivnímu systému velké důvěry je usilovat o to, aby měl zákazník z vašeho přístupu pocit, že mu chcete dobře sloužit. Integrace ochrany dat do image vaší společnosti a vše, co to obnáší, vám umožní uskutečnit plány související s velkými daty, aniž byste ohrozili dobré jméno vaší společnosti nebo přišli o zákazníky.