BUSINESS BYTES

Jak dostat finančního ředitele k volantu.

Putting the CFO into the driving seat

Jedinečnost a individualita dnes patří mezi oblíbená slůvka těch, kdo prodávají spotřební zboží od oblečení po iPhony. Nabídka nikdy nebyla tak široká. To ve spojení se stále se zkracujícími cykly produktů působí výrobcům velké trápení. Musí zajistit vývoj, vyzkoušení a dodávky novinek, a to se všemi náležitostmi, jako je dokumentace, zaškolení a marketing, během čím dál kratší doby.


CFO se naprosto správně soustřeďuje na řízení peněz. To často znamená, že přehlíží provozní stránku. I když každodenní řízení je samozřejmě nejlepší nechat na provozním řediteli a manažerech divizí, CFO si nemůže dovolit jej úplně ignorovat. Provozní otázky jsou nejen velmi důležité pro finanční řízení, ale pozice CFO je ideální pro maximalizaci zisků a minimalizaci nákladů.


Ilustrujme to na příkladu z výrobního průmyslu, kde je zapotřebí udržovat informace o produktu od produktové technické dokumentace až po uživatelské příručky.


Stálé zkracování produktových cyklů a zvětšování počtu variant výrobků vytváří problém s veškerými dokumenty. Ať se jedná o jednoduchý návod k použití, nebo o rozsáhlý školicí protokol k novému softwarovému řešení, data, která doprovázejí každou jejich variantu, jsou nákladná a kritická. Pozdní dodání dokumentace může znamenat promeškání expedice, což může mít zásadní dopad na peněžní tok a ztrátu očekávaného zisku.


Moderní CFO může prosadit odpovídající procesy pro řízení informací, které přispějí nejen k tomu, že dokumenty budou připravené včas, ale i k celkovému dobrému finančnímu postavení společnosti. Řízení informací a dokumentů typicky tvoří 15 procent celkových výdajů společnosti, proto je řízení nákladů v této oblasti naprosto zásadní.


Jednou z technik, které mnoho výrobců používá k řízení nákladů, je metoda „just-in-time“. Řada organizací však tuto techniku nevyužívá pro řízení produktových informací. Místo stohování uživatelských příruček nebo vytváření mnoha jazykových mutací pro omezené trhy mohou být informace a dokumentace šité na míru distribuovány koncovým uživatelům nebo subjektům v dodavatelském řetězci, jen když je to potřeba. Tím se ušetří za papír, tisk, překlad, uskladnění a expedici.


Další příležitostí pro řízení nákladů je poskytovat pracovníkům přizpůsobené aktuální produktové informace. Výzkum ukazuje, že se tak mohou omezit otázky ze strany servisních techniků až o více než 90 procent. Pokud dáte přesné informace správným lidem, odstraníte neefektivitu. Pokud zveřejníte školicí materiály s předstihem, umožníte pracovníkům prodeje a servisu připravit se. Dokáží tak reagovat na problémy hned k datu uvedení na trh, což zvýší konkurenční výhodu společnosti.


V této oblasti jsou nejen příležitosti pro řízení úspor, ale také příležitosti ke generování zisku. V odvětvích, kde existuje sekundární trh s informacemi – například při prodeji použitých automobilů –, je možné za poplatek nabízet náhradní příručky. CFO, který si bude vědom těchto dodatečných obchodních příležitostí, má možnost zajistit, aby nebyly promarněny a aby se z nevyužitých zdrojů – jako jsou produktové informace – staly generátory zisku.


Na první pohled se může zdát, že tyto otázky patří spíše do kompetence provozního a ne finančního ředitele. Jde však o investice. Aktivní CFO může spolupracovat s příslušnými odděleními, určit, kde návratnost opravňuje investice, a podle toho jednat.


Obecněji platí, že CFO by si měli uvědomovat, že díky své pozici ve firemní struktuře – která je zaměřená ne na každodenní provozní záležitosti, ale na konečné výsledky – mají ideální vnější náhled, takže mohou rozpoznat příležitosti a zastavit včas neúčinné konání.