Pohled odborníka

Články

Security team

Chraňte svá zařízení na moderním pracovišti

Současná pracovní pracoviště jsou plná potenciálních rizik zabezpečení. Chraňte své pracoviště prostřednictvím „kyselinového“ testu zabezpečení kancelářských zařízení v 6 krocích

Network security engineer

Snížení rizik v prostředí kanceláře

Moderní kancelář je křižovatkou lidí a informací. Zjistěte, jak ji chránit před hrozbami zabezpečení

Family sitting in living room on digital devices

Přestávají nás bavit digitální prostředky?

Tisk dokáže stimulovat emoční angažovanost mezi značkou a její cílovou skupinou takovým způsobem, kterého nejsou digitální prostředky schopné dosáhnout. Marketéři proto musí mobilizovat tisk v doprovodné roli vedle digitálních prostředků.

Canon MPS meeting

Společnost Canon: jednička v poskytování řízených tiskových služeb a služeb pro práci s dokumenty

Zjistěte, proč je společnost Canon předním poskytovatelem služeb MPDS v západní Evropě.

Campaign direct mail on table with computer, glasses and phone

Programatický tisk: co byste měli vědět

Programatické inovace, které pomohly k vytvoření digitálních reklam a marketingu, jsou nyní dostupné i pro tisk. Zjistěte, jak je můžete využít.

Digitally printed lightshade featuring cyclists

Digitální tisk od základů mění trh s dekoracemi

Zjistěte, jaké trendy přináší změny digitálního tisku dekorací. Více informací najdete zde.

Revived literature by Goloseo

Jak využít svých publikačních zdrojů

Produkce nákladově efektivních digitálních knih umožňuje nakladateli využít jiné způsoby zpeněžení děl.

Sven Fund presenting at FBF 2017

Budoucnost knih v digitálním světě

Zjistěte, jak se mohou nakladatelé, tiskaři a poskytovatelé technologických řešení vydat na společnou cestu k inovacím.

A young girl sitting reading a paperback book on some stairs

Budoucnost tištěných knih

Poptávka po tištěných knihách je silnější než kdy jindy – hodnota odvětví činí celosvětově 151 miliard USD. Spotřebitelé, kteří cítí potřebu ‚digitálního detoxu‘, se totiž uchylují k fyzickým výtiskům. Získejte další informace.

A table set with two wine glasses flanked by two red chairs in front of digitally printed wallpaper showing a cityscape

Potenciál digitálně tištěných dekorací

Zjistěte, jak digitální tisk nabízí přístup k novým příležitostem v oblasti dekorací. Vzhledem k tomu, že 71 % zákazníků je ochotno si připlatit za personalizaci, jste připraveni na revoluci v digitálním tisku?

Promotional direct mail sitting on a printer

Nový potenciál tisku se stal skutečností

Zjistěte, jak v době digitální únavy dokáže tisk oživit vícekanálové propagační kampaně

Make your office a secure space

Zajistěte si bezpečnou kancelář

Přehlížíte ve své kanceláři obvyklé bezpečnostní hrozby?

Guide to a safer connected office

Průvodce bezpečnější kanceláří se síťovými funkcemi

Chraňte prostředí své kanceláře s připojením k síti IoT před vyvíjejícími se hrozbami.

What is your Risk Management Process?

Jaký je váš postup řízení rizik?

Zajistěte, aby měla vaše společnost efektivní strategii pro řízení rizik.

Explore. Inspire. Improve. See the bigger picture

Objevujte. Inspirujte. Zdokonalujte. Podívejte se z širší perspektivy

Zjistěte, jak můžete dosáhnout svých firemních cílů revolučním myšlením a průkopnickými inovacemi.

Turn your printer into a security asset

Proměňte tiskárnu v aktivní prvek zabezpečení

Zjistěte, proč byste měli zvážit zabezpečení tisku ve své organizaci.

Protect your IoT-connected office

Chraňte svou kancelář se síťovými funkcemi IoT

Zjistěte, jaký má síť IoT vliv na zabezpečení kanceláře a jak se můžete bránit hrozbám v moderní kanceláři.

Legislative compliance guide

Průvodce dodržováním platné legislativy

Objevte změny legislativy GDPR a vše s ní spojené, abyste si byli jistý, že splňujete všechny bezpečnostní požadavky.

How compliant is your business?

Jak dobře vaše firma dodržuje tento zákon?

Připravte svou kancelář na změny legislativy GDPR a zjistěte, jaký mohou mít dopad na vaši strategii zabezpečení údajů.

How bookstagrammers are driving print sales

Jak bookstagrammeři ovlivňují prodeje tištěných knih

Objevte, jak digitální knihtisk ovlivňuje nárůst výnosů pro poskytovatele tiskových služeb.

Why brands AND consumers trust digital print

Proč značky a spotřebitelé důvěřují digitálnímu tisku

Odlište svou firmu a nechte ji růst s novými možnostmi digitálního tisku.

Revolution in digital wallpaper printing

Revoluce v digitálním tisku tapet

Otevřete nový svět tiskových možností – zjistěte, jak se tradiční dekorace připravují na budoucnost.

A guide to digital transformation success

Průvodce pro úspěch digitální transformace

Podnikněte pozitivní kroky na své cestě digitální transformace díky praktickému pohledu na digitální evoluci.

The realities of digital transformation for businesses

Realita digitální transformace pro firmy

Množství vyhledávání vzrostlo pouze za letošní rok o 30 % a nevykazuje žádné známky zpomalení růstu.

How digital is your office? Assessing your digital maturity

Jaká je míra digitalizace vaší kanceláře? Posouzení stupně digitální vyspělosti

Jak lze vytvořit realistickou představu firmy o digitální transformaci a současně se vyvarovat zklamání?

4 trends impacting information management

Čtyři trendy ovlivňující správu informací

Jaký vliv mají tyto trendy na správu informací pracoviště?

BPO and BPM – can they improve the customer experience?

Mohou nástroje BPO a BPM přispět k lepším zkušenostem zákazníků?

Jak nástroje správy firemních operací a outsourcingu mohou pomoci organizacím odlišit se od konkurence?

3 steps to introduce automation at work

Tři kroky při zavádění automatizace práce

Hlavním motivačním aspektem pro transformaci firmy je vytváření efektivnějších a účinnějších interních procesů.

Tips to improve core business processes

Tipy pro vylepšení hlavních firemních procesů

Vydejte se na cestu spravovatelných kroků a postupů digitalizace a účinněji sklízejte plody svého rozhodnutí.

A guide to digital transformation for Finance

Průvodce digitální transformací pro finanční oblast

Jak mohou finanční ředitelé proměnit finanční oddělení ve efektivní středisko, které výrazně přispívá ke zvyšování výkonu firmy?

The HR managers’ role in digital transformation

Role vedoucích pracovníků personálních oddělení v digitální transformaci

Neustále rostoucí tlak na výkon a kvalitu nutí personální oddělení ke zvyšování své datové gramotnosti a úrovně digitálních dovedností.

The role of the IT department in digital transformation

Role oddělení IT v digitální transformaci

Jak mohou firmy přizpůsobit proces správy změn systémů IT tak, aby plynule absorboval digitální inovace?

The role of digital transformation in customer experience

Role digitální transformace při zlepšování zkušeností zákazníků

Jak digitální transformace usiluje o poskytování podmanivých nákupních zážitků zákazníků v rychle se měnícím světě?

Podpořte svůj firemní potenciál díky revolučnímu myšlení od společnosti Canon

PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM