PRODUKT

Přetváření pověsti finančního oddělení

Proč je nutné, aby finanční ředitelé jednali v otázce digitální transformace okamžitě

Stáhnout průvodce

Příručka k transformaci financí v hybridním prostředí

Zjistěte, jak posoudit digitální vyspělost podniku

Stáhnout průvodce

Woman speaks to men in a meeting

Přeměna finančního oddělení

Aktuálně čtyři z pěti finančních pracovníků uvedli, že jejich oddělení nezvládá držet krok s plány digitální transformace zbytku organizace, což má za následek velké množství problémů s produktivitou, náklady a efektivitou. Fungování finančního oddělení bylo v minulosti založeno na manuálních procesech, které oddělením brání držet krok nebo představují aktivní obranu před příchodem změn. Dokonce 66 % finančních pracovníků uvádí, že jsou na papírové dokumenty odkázáni více než jakékoli jiné oddělení ve firmě[1], přičemž 88 % bez okolků přiznává, že mají problém s firemními cíli v oblasti digitalizace udržet krok.

Nedostatek progresivních inovací, jehož zdánlivým původcem jsou finančních oddělení, může rovněž navozovat dojem, že oddělení funguje čistě jako nákladové středisko. Avšak díky digitálním, automatizačním a optimalizačním příležitostem, které mají moderní finanční oddělení k dispozici, je pravda úplně jiná. A přestože se jedná o významný krok, může informovaný a pečlivě promyšlený přístup k digitální transformaci přinést mnohem vyšší efektivitu a peněžní tok v rámci podniku. Tento krok může dále pomoci nastartovat úspěšnější spolupráci mezi týmy a odděleními v rámci společnosti jako celku.

Jak správně zvládnout digitální transformaci

Podniky se často pokoušejí o kompletní přechod na digitální řešení v příliš krátkém časovém horizontu a myslí si, že transformace proběhne ze dne na den. Skutečnost je však taková, že přechod je příliš komplikovaný a bouřlivý na to, aby proběhl v jedné fázi, proto je potřeba přijmout existenci hybridní organizace. Dále je nutné zajistit, aby během přechodu mohly souběžně fungovat různé kombinace digitálních a analogových pracovních procesů, čímž bude v rámci firmy zabezpečena nejvyšší možná provázanost.

Vhodnou strategií je začít rozčleněním digitální transformace funkce po funkci, procesu po procesu, a dokonce i dokumentu po dokumentu, se zaměřením na papírové, manuální i nesprávně fungující procesy. Tato část je obzvláště náročná pro finanční oddělení, která zarytě spoléhají na manuální procesy a zastaralé systémy. Při podnikání postupných kroků bude digitální transformace mnohem lépe zvladatelná. V rámci dalších příprav je potřeba před uplatněním digitálně podporovaných obchodních modelů nejprve položit základy, a to zejména zavedením správné technologické infrastruktury a zajištěním digitální gramotnosti pracovníků.

Přeměna finančního oddělení v ziskové středisko

Hlavním zdrojem konkurenční diferenciace je to, jak efektivně probíhají platební procesy,[1] proto hraje úspěšná finanční digitální transformace zcela zásadní roli.

Je potřeba, aby se finanční oddělení přizpůsobila moderní době 21. století. Žijeme v novém světě, který s sebou přináší nové výzvy (lze zmínit např. řízení peněžních toků, podvody, viditelnost hotovosti a reporting, dopady dodržování předpisů a nařízení). Objevují se však nové digitální technologie, které mohou pomoci tyto nové výzvy vyřešit – je tak potřeba, aby si je finanční oddělení osvojila. A to hned.

Posun k digitalizaci je nezbytný, aby lidé nevnímali finanční oddělení zevnitř i navenek jako pomalé, zastaralé nákladové středisko, ale spíše jako vysoce výkonné ziskové středisko, které přináší skutečnou obchodní hodnotu a pomáhá podniku s inovacemi ve všech směrech.

Dokonce i malé krůčky na cestě k transformaci mohou přinést velké výsledky. Automatizace klíčových procesů kupříkladu okamžitě umožní snazší dohledání kompletního životního cyklu faktury nebo účtenky, ale také lepší řízení peněžního toku a hotovosti díky lepší viditelnosti, kterou poskytuje automatizace procesu P2P a její vylepšené možnosti správy nepřímých výdajů. Bez ohledu na to, zda je automatizace zajišťována na místě, pomocí SaaS nebo formou outsourcingu prostřednictvím poskytovatele služeb, bude po jejím využití jednodušší dodržovat osvědčené postupy, jelikož umožní zavádění postupných a závazných opatření.

Jakmile je tým finančního oddělení připraven k optimalizaci, může se skutečná funkční ziskovost stát realitou. Technologie na podporu nákupu i automatizace finančních procesů využívá 23 % podniků, chybí jim však integrace, která by odkryla plný potenciál digitální transformace.[2] Ukázalo se, že právě užší propojení finančního oddělení a nákupu vnímají podniky jako oblast, v níž by jim technologie mohla pomoci. U rozsáhlých, rutinních a opakovaných úkolů, jako je zpracování faktur, robotická automatizace procesů (RPA) inteligentně zachycuje a potvrzuje údaje a bezpečně komunikuje s ostatními podnikovými aplikacemi, čímž zvyšuje rychlost a přesnost, zatímco snižuje náklady. Taktéž se uvádí, že díky RPA jsou zásadní rozhodnutí ve firmě přijímána rychleji a chytřeji.[3]

Efektivní zavádění těchto pokročilých a automatizovaných technologií dává finančním oddělením v podnicích všech typů a velikostí skutečnou příležitost, aby si vytvořila novou pověst jako středisko zisku a efektivity. Pokud se finančním oddělením podaří prolomit zažitou pověst, že slouží pouze k administrativním účelům, mohou se nově začlenit do světa moderního podnikání a poskytovat reálné poznatky, inovace a především zajišťovat ziskovost.

Zjistěte, jak přetvořit finanční oddělení

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Prodiskutujte se společností Canon přeměnu funkce svého finančního oddělení

Poraďte se s naším týmem