Vize prozíravějšího vzdělávání

DWF-logo.jpg

Glasgowská univerzita má jasnou vizi: budovat svou pozici jedné z nejlepších výzkumných univerzit na světě. Aby svého cíle dosáhla, rozhodla se soustředit na potřeby svých studentů a mecenášů. K tomu potřebovala zjednodušit své systémy a procesy a neustále zlepšovat už tak špičkové zázemí pro studenty a vědce.

Výsledky

Větší spokojenost studentů a uživatelů.

Větší spokojenost studentů a uživatelů.

Plánovaná úspora ve výši 5,5 milionů liber během pěti let.

Plánovaná úspora ve výši 5,5 milionů liber během pěti let.

Změna chování – nárůst objemu oboustranného tisku a úspora barev.

Změna chování – nárůst objemu oboustranného tisku a úspora barev.

Snížení emisí CO2 o více než třetinu.

Snížení emisí CO2 o více než třetinu.

Úspora elektřiny ve výši 59,7 %.

Úspora elektřiny ve výši 59,7 %.

Zabezpečený přístup sám o sobě šetří 10 milionů stran ročně.

Zabezpečený přístup sám o sobě šetří 10 milionů stran ročně.

university_of_glasgow

Úkol

Dostát pověsti vynikající vzdělávací instituce, zvýšit efektivitu a snížit uhlíkovou stopu.

Výzvy

• chybějící kontrola nad tiskem v oblasti strategie, řízení a nákladů

• velice nepřívětivé uživatelské rozhraní

• ambiciózní cíle na poli ochrany životního prostředí

• zděděná tisková infrastruktura

• rozlehlé historické budovy

• rozsáhlá a rozmanitá paleta uživatelů – 30 000 zaměstnanců a studentů

Přístup

Vyvinout a implementovat strategické řízené tiskové služby napříč univerzitou.

university_of_glasgow