ABC- Hero1

Firma Mailing Andalucia se při snaze zvýšit výrobní efektivitu svěřila do rukou společnosti Canon

DWF-logo.jpg

Společnost Mailing Andalucia zaujímá první místo na španělském trhu s přímým marketingem, přičemž její služby využívá více než 1 000 klientů z různých odvětví. Tento úspěch je dlážděn uspokojením požadavků zákazníků na velkoobjemový tisk vysoce kvalitních černobílých transakčních dokumentů a dokumentů s proměnnými daty. Pokud si společnost chtěla udržet svou pozici, musela přijít s řešením, které by zajistilo dostatečnou výrobní kapacitu a flexibilitu bez kompromisů. Udržení obchodního růstu si tak žádalo strategického partnera.

Výsledky

Rychlejší růst produktivity

Rychlejší růst produktivity

Lepší kvalita a různorodost koncových produktů

Lepší kvalita a různorodost koncových produktů

Kvalitní poprodejní podpora

Kvalitní poprodejní podpora

andalucia

Úkol

Najít partnera, který by byl oporou při zvyšování kapacity, kvality, efektivity, flexibility a spolehlivosti různých služeb v oblasti tisku proměnných dat.

Výzvy

Reagovat na požadavky zákazníků a nabídnout více rozmanitých řešení díky tomu, že se firma zbaví zastaralé infrastruktury.

Přístup

• Firma Mailing Andalucia byla zákazníkem společnosti Océ. Po její akvizici přešla plynule pod křídla společnosti Canon.

• Ta firmu Mailing Andalucia ohromila špičkovou technickou podporou během instalace a silnou poprodejní podporou sloužící k obchodnímu rozvoji.

• Společnost Canon svému zákazníkovi ukázala, jak mu budoucí vylepšení mohou pomoci růst.