Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Společnost Pulp Grafisk potřebovala podporu pro poskytování vlastních služeb. Proto byla nucena spoléhat se na drahé služby poskytovatelů tiskových služeb z řad třetích stran. To vedlo ke složitějšímu postupu tiskových úloh. Závislost na externích společnostech však způsobovala, že firma nemohla provádět testování na malých objemech výtisků, které by zajistilo nejvyšší kvalitu. Namísto toho tiskové úlohy posílala přímo dodavatelům tiskových služeb, aby zvládli dokončit objednávku tisku ve stanoveném termínu. Outsourcing dodavatelům tiskových služeb navíc znamenal velkou zátěž pro rozpočet společnosti Pulp Grafisk. Designérský tým nakonec dospěl k rozhodnutí, že pokud chtějí udržet krok s požadavky zákazníků, dodávat jim nejlepší kvalitu, poskytovat jim vyšší úroveň flexibility a kratší doby odezvy a dosáhnout úspory nákladů, musí zase začít tisknout interně.

Výsledky

Dvojnásobná kapacita pro velkoformátový tisk

Dvojnásobná kapacita pro velkoformátový tisk

Flexibilita ve schopnosti poskytování tisku na řezané listy i tisku z role

Flexibilita ve schopnosti poskytování tisku na řezané listy i tisku z role

Schopnost zvládnout tiskovou úlohu za pouhé dvě hodiny

Schopnost zvládnout tiskovou úlohu za pouhé dvě hodiny

Výstup ve vyšší kvalitě

Výstup ve vyšší kvalitě

Zkrácení pracovní doby zaměstnanců

Zkrácení pracovní doby zaměstnanců

Nižší náklady na dodávání tiskových úloh

Nižší náklady na dodávání tiskových úloh

DWF-logo.jpg

Úkol

Poskytnutí nového tiskového řešení, které by pomohlo udržet krok s požadavky zákazníků, a současné zajištění nejlepší kvality, vyšší míry flexibility, kratší doby odezvy a úspory nákladů

Výzvy

• Neschopnost udržet krok s požadavky zákazníků

• Přílišná závislost na poskytovatelích tisku z řad třetích stran

• Zdlouhavý a nákladný postup

• Problémy s kvalitou

• Omezená nabídka předkládaná zákazníkům

• Dlouhá pracovní doba zaměstnanců společnosti

Přístup

Instalace nového řešení, které by společnosti Pulp Grafisk pomohlo provádět velkoformátový tisk interně a zajišťovalo velké objemy, spolehlivost aplikace a všestrannost.

DWF-logo.jpg