DWF-hero1-1600x600

Pro interní tiskové oddělení společnosti Alfa Laval teď nic není nemožné

DWF-logo.jpg

Manažer Beck-Jørgensen měl jasnou představu o požadovaném řešení: chtěl získat kompaktní, rychlou a spolehlivou technologii digitálního tisku, která by společnosti umožnila interně realizovat kompletní produkci zakázek a zavést pracovní postup s vyšší mírou automatizace. Vedl dlouhá jednání s celou řadou dodavatelů s cílem najít partnera, kterému by na jeho oddělení záleželo stejně jako jemu samotnému. Ukázalo se, že přesně takového partnera najde ve společnosti Canon.

Výsledky

Kompletní produkce příruček pro zákazníky a rovněž prodejních a marketingových materiálů pro zaměstnance společnosti Alfa Laval

Kompletní produkce příruček pro zákazníky a rovněž prodejních a marketingových materiálů pro zaměstnance společnosti Alfa Laval

Vyšší produktivita zásluhou vzdáleného přístupu

Vyšší produktivita zásluhou vzdáleného přístupu

Minimální prostoje a okamžitý servis

Minimální prostoje a okamžitý servis

Nižší cena prokliku na produkt (úspora za prokliky na produkt pokrývá platbu měsíčního pronájmu)

Nižší cena prokliku na produkt (úspora za prokliky na produkt pokrývá platbu měsíčního pronájmu)

IMG_9997_595web_objective

Úkol

Vylepšení efektivity a kvality interního prostředí produkčního tisku společnosti Alfa Laval

Výzvy

• Nevhodný tiskový model – technologie určená částečně pro produkční a částečně pro kancelářské prostředí, která se vyznačovala nízkou produktivitou, spolehlivostí a kvalitou

• Časté prostoje při produkci

• Nedostatek kontroly nad výsledným produktem

Přístup

Společnost Alfa Laval se u svého stávajícího dodavatele produkčního tisku cítila nedoceněná. Tým společnosti Canon tohoto zákazníka zasvětil do technologie zařízení imagePRESS C800 a názorně předvedl, jaký přínos by zařízení mělo pro firmu a co by jí přineslo do budoucna. Obětavost, kterou náš tým prokázal, zákazníka ohromila. Manažera produkčního tisku zaujala rovněž funkce vzdáleného přístupu, která by mu umožnila monitorování tiskového prostředí z domova, a zajistila tak vyšší úroveň kontroly, produktivity a flexibility.

IMG_9753_595