Eureco-hero1.jpg

Společnost Eureco-Pharma BV sklízí plody interního digitálního tisku letáků

Společnost Eureco-Pharma BV je specialistou v oblasti paralelního importu a přebalování léků a její roční obrat činí 40 milionů eur. Až do loňského roku se tisk příbalových letáků s informacemi pro pacienty v holandštině zadával externímu dodavateli. Tento přístup s sebou však nesl značné nevýhody, mezi které patřily typická čtyřtýdenní doba realizace a nízká flexibilita. Společnost navíc zjistila, že zadávání tisku příbalových letáků externímu dodavateli vedlo k obrovskému plýtvání.

Díky internímu tisku příbalových letáků se společnosti Eureco-Pharma podařilo zkrátit dobu realizace ze čtyř týdnů na pouhých 24 hodin. Flexibilita, kterou tisk příbalových letáků na požádání přináší, umožnila společnosti výrazně snížit plýtvání a ušetřit tak tisíce eur ročně. Zásluhou zařízení pro skládání a řezaní Horizon se podařilo také zautomatizovat proces skládání a počítání, a tím dosáhnout úspory pracovní síly.

Eureco-image1
Eureco-image2

„Až do loňského roku jsem byl s nevýhodami externího tisku příbalových letáků smířený a po dalších možnostech jsem nepátral. Pak jsem si však promluvil s lidmi ze společnosti Canon a začal jsem chápat možné výhody.“

Jan de Kreij, generální ředitel a vlastník