DWF-hero1-1600x600

Společnost LO Media prochází digitální proměnou pod taktovkou společnosti Canon

DWF-logo.jpg

Společnost LO Media otestovala základní řešení pro využívání různých médií ze Spojených států, aby si udělala obrázek o tom, co dokáže. Celý tým naprosto ohromil potenciál této technologie a možnost vytvoření vysoce individuálně přizpůsobené komunikace se zákazníky napříč různými kanály. Lars však už z dřívějších zkušeností věděl, že potřebují komplexnější softwarový balík, který musí nezbytně zahrnovat podporu a školení zajišťované místním poskytovatelem. Jedině tak může být totiž investice maximálně výhodná.

Výsledky

Přeměna na model zpoplatnění založený na reálné hodnotě, který znamená zvýšení hodnoty pro zákazníka a vyšší zisky

Přeměna na model zpoplatnění založený na reálné hodnotě, který znamená zvýšení hodnoty pro zákazníka a vyšší zisky

Zaujetí holistického přístupu firmy v oblasti komunikace (identifikace nejefektivnějšího způsobu komunikace pro jednotlivé projekty)

Zaujetí holistického přístupu firmy v oblasti komunikace (identifikace nejefektivnějšího způsobu komunikace pro jednotlivé projekty)

Získání nových dlouhodobých obchodních smluv

Získání nových dlouhodobých obchodních smluv
Prodeje napříč zařízeními přinesly roční příjem ve výši přibližně 1 milionu norských korun (více než 100 000 EUR)

Posílení tiskové divize

Posílení tiskové divize
Veškeré tiskové úlohy probíhají prostřednictvím služby pro tisk z webu, což odpovídá příjmu 5 milionů norských korun ročně
Příjmy z nových produktů prodávaných prostřednictvím obchodu služby pro tisk z webu činí přibližně 1 milion norských korun ročně

LO_Media

Úkol

Přizpůsobení vydavatelských služeb technologiím 21. století prostřednictvím využívání různých médií, které by podpořilo přeměnu na moderního poskytovatele komunikačních služeb pracujícího s digitálními platformami

Výzvy

• Řešení klesajícího objemu tisku a vysokých nákladů pomocí integrovaných komunikačních služeb za účelem dosažení cílů zákazníka

• Využívání tisku v případech, kdy je to vhodné a nejefektivnější, což zajistí optimální hodnotu tisku

• Porozumění tomu, jak správně používat a prodávat řešení digitálního vydavatelství

Přístup

• Společnost Canon doporučila investovat do balíčku řešení pro využívání různých médií, který by v kombinaci s rozšiřující se službou pro tisk z webu zajistil úspory v oblasti produkčního tisku.

• Společnost Canon pro zákazníka uspořádala individuální školení zaměřené na využívání různých médií.

• Nepřetržitá podpora ze strany obchodního poradce společnosti Canon, který společnosti pomáhá dodat novým digitálním službám přidanou hodnotu a objevovat nové příležitosti a provozní postupy.

LO_Media